Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9783039363728 Categorie:
Engels |
3 augustus 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Sustainability in Food Consumption and Food Security

The transformation of food chains towards sustainability in food consumption and food security is a global issue, connected with the global challenges of poverty reduction, employment and urbanization. Combating malnutrition-undernutrition and micronutrient deficiencies-as well as overweight and obesity is an increasing problem. The main topics to be examined are the following: Ensuring sustainable food production (land and sea), sustainable diets and sustainable communities, including issues for agricultural transformation in face of increasing competition for land use; promoting healthy food systems and increasing the focus on nutrition, with multiple implications for diet quality, vulnerable groups, and informed choice; biotechnology could play an important role in climate change mitigation (e.g., nutrient-efficient plants) and adaptation (e.g., drought-tolerant plants), renewable energies, biodegradable products, rural development, and global food security; identifying the means to promote resilience, including resilience in ecosystems and in international markets; responding to climate change and other environmental and social change. The focus should also cover issues for vulnerable groups such as mothers and children, the elderly, patients, and migrants to understand the general aspects of consumer behavior. Sustainability related to product standards and reactions of consumers to these standards are also of great importance.

 

De transformatie van voedselketens naar een duurzame voedselconsumptie en voedselzekerheid is een mondiaal vraagstuk, dat samenhangt met de mondiale uitdagingen van armoedebestrijding, werkgelegenheid en verstedelijking. De bestrijding van ondervoeding – ondervoeding en tekorten aan micronutriënten – alsook van overgewicht en obesitas is een groeiend probleem. De belangrijkste onderwerpen die moeten worden onderzocht zijn de volgende: Zorgen voor duurzame voedselproductie (te land en ter zee), duurzame eetgewoonten en duurzame gemeenschappen, met inbegrip van vraagstukken in verband met de omvorming van de landbouw in het licht van de toenemende concurrentie voor het gebruik van land; bevordering van gezonde voedselsystemen en meer aandacht voor voeding, met talrijke implicaties voor de kwaliteit van de voeding, kwetsbare groepen en geïnformeerde keuze; biotechnologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de beperking van de klimaatverandering (bijv, nutriëntenefficiënte planten) en aanpassing (bv. droogtetolerante planten), hernieuwbare energiebronnen, biologisch afbreekbare producten, plattelandsontwikkeling en mondiale voedselzekerheid; nagaan hoe veerkracht kan worden bevorderd, met inbegrip van veerkracht in ecosystemen en op internationale markten; inspelen op klimaatverandering en andere ecologische en sociale veranderingen. De aandacht moet ook uitgaan naar vraagstukken voor kwetsbare groepen zoals moeders en kinderen, ouderen, patiënten en migranten om de algemene aspecten van het consumentengedrag te begrijpen. Duurzaamheid in verband met productnormen en de reacties van consumenten op deze normen zijn eveneens van groot belang.

€75.00

Uitverkocht

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9783039363728
NUR SOC026000