Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0
Artikelnummer: 9789975341738 Categorie:
Engels |
28 mei 2020
The Great Energy Transition in the European Union: Volume 2

This book examines the status of the energy transition in the European Union (EU). It provides a thorough analysis of energy decentralization in the EU. It discusses why it is in the EU’s interest to decentralize its energy markets and analyzes the situation in several EU member states. The book specifically focuses on electricity markets and looks at how decentralization is taking shape with regard to these markets. In doing so, it analyzes the regulatory environment in several EU jurisdictions to identify to what extent it is conducive to decentralization. It looks at how things stand in terms of new tools and technologies to facilitate decentralization, such as smart grids and meters, electric vehicles, demand response, and storage.
The book explores how specific EU member states are progressing towards deployment of these tools and technologies, and the specific needs andregulatory barriers in each. It also offers recommendations for how regulation can be more encouraging. The book in addition discusses electricity interconnections in the EU as a vital step towards decentralization that will boost energy security and energy efficiency. Lastly, the book includes a detailed examination of data protection concerns that arise from the advent of new technologies that collect personal information, such as smart grids. It assesses current regulation on data protection and identifies areas for improvement.
Contributors include: Rafael Leal-Arcas, Marius Greger, Hanna Knigge, Andrew Filis, Mariya Peykova, Victoria Nalule, Brian Burstein, Maria Eugenia Mattera, Filipa Santos, Danai Papadea, Michalis Kanakakis, George Thanos, Gemma Fearnley.

 

In dit boek wordt de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie in de Europese Unie (EU) onderzocht. Het geeft een grondige analyse van energiedecentralisatie in de EU. Het bespreekt waarom het in het belang van de EU is om haar energiemarkten te decentraliseren en analyseert de situatie in verschillende EU-lidstaten. Het boek richt zich specifiek op de elektriciteitsmarkten en bekijkt hoe decentralisatie vorm krijgt met betrekking tot deze markten. Daarbij wordt het regelgevingskader in verschillende EU-landen geanalyseerd om na te gaan in hoeverre dit bevorderlijk is voor decentralisatie. Er wordt gekeken naar de stand van zaken op het gebied van nieuwe instrumenten en technologieën om decentralisatie te vergemakkelijken, zoals slimme netten en meters, elektrische voertuigen, vraagrespons en opslag.
In het boek wordt onderzocht hoe specifieke EU-lidstaten vorderen met de invoering van deze instrumenten en technologieën, en wat de specifieke behoeften en regelgevingsbarrières in elk van die lidstaten zijn. Er worden ook aanbevelingen gedaan voor een meer stimulerende regelgeving. Het boek bespreekt ook de koppeling van elektriciteitsnetten in de EU als een vitale stap naar decentralisatie die de energiezekerheid en -efficiëntie ten goede zal komen. Ten slotte bevat het boek een gedetailleerd onderzoek van de problemen inzake gegevensbescherming die voortvloeien uit de komst van nieuwe technologieën die persoonlijke informatie verzamelen, zoals slimme netwerken. De huidige regelgeving inzake gegevensbescherming wordt geëvalueerd en er wordt nagegaan welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.
Tot de deelnemers behoren: Rafael Leal-Arcas, Marius Greger, Hanna Knigge, Andrew Filis, Mariya Peykova, Victoria Nalule, Brian Burstein, Maria Eugenia Mattera, Filipa Santos, Danai Papadea, Michalis Kanakakis, George Thanos, Gemma Fearnley.

€143.90

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 9 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789975341738
NUR POL023000