Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780008477851 Categorie:
eng |
16 april 2021
 | 
0,0 rating
(0)
The Living Planet

A new, fully updated narrative edition of David Attenborough’s seminal biography of our world, The Living Planet. Nowhere on our planet is devoid of life. Plants and animals thrive or survive within every extreme of climate and habitat that it offers. Single species, and often whole communities adapt to make the most of ice cap and tundra, forest and plain, desert, ocean and volcano. These adaptations can be truly extraordinary: fish that walk or lay eggs on leaves in mid-air; snakes that fly; flightless birds that graze like deer; and bears that grow hair on the soles of their feet.
In The Living Planet, David Attenborough’s searching eye, unfailing curiosity and infectious enthusiasm explain and illuminate the intricate lives of the these colonies, from the lonely heights of the Himalayas to the wild creatures that have established themselves in the most recent of environments, the city. By the end of this book it is difficult to say which is the more astonishing – the ingenuity with which individual species contrive a living, or the complexity of their interdependence on each other and on the habitations provided by our planet.
In this new edition, the author, with the help of zoologist Matthew Cobb, has added all the most up-to-date discoveries of ecology and biology, as well as a full-colour 64-page photography section. He also addresses the urgent issues facing our living planet: climate change, pollution and mass extinction of species.

 

Een nieuwe, volledig bijgewerkte verhalende editie van David Attenborough’s baanbrekende biografie van onze wereld, The Living Planet. Nergens op onze planeet is er leven. Planten en dieren gedijen of overleven binnen elk extreem klimaat en leefgebied dat het biedt. Afzonderlijke soorten en vaak hele gemeenschappen passen zich aan om het beste te halen uit ijskap en toendra, bos en vlakte, woestijn, oceaan en vulkaan. Deze aanpassingen kunnen werkelijk buitengewoon zijn: vissen die lopen of eieren leggen op bladeren in de lucht; slangen die vliegen; loopvogels die grazen als herten; en beren die haar laten groeien op hun voetzolen.
In The Living Planet verklaren en verlichten David Attenborough’s zoekende blik, niet aflatende nieuwsgierigheid en aanstekelijk enthousiasme het ingewikkelde leven van deze kolonies, van de eenzame hoogten van de Himalaya tot de wilde wezens die zich hebben gevestigd in de meest recente omgeving, de stad. Aan het eind van dit boek is het moeilijk te zeggen wat het meest verbazingwekkend is – de vindingrijkheid waarmee individuele soorten in hun levensonderhoud voorzien, of de complexiteit van hun onderlinge afhankelijkheid van elkaar en van de habitats die onze planeet biedt.
In deze nieuwe editie heeft de auteur, met de hulp van zoöloog Matthew Cobb, alle meest recente ontdekkingen op het gebied van ecologie en biologie toegevoegd, evenals een full-colour fotokatern van 64 pagina’s. Hij gaat ook in op de dringende problemen waarmee onze levende planeet wordt geconfronteerd: klimaatverandering, vervuiling en het massaal uitsterven van soorten.

€24.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780008477851
NUR POL044000
Type Boek BC