Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780309268523 Categorieën: , ,
Engels |
1 januari 2013
 | 
0,0 rating
(0)
Transitions to Alternative Vehicles and Fuels
For a century, almost all light-duty vehicles (LDVs) have been powered by internal combustion engines operating on petroleum fuels. Energy security concerns about petroleum imports and the effect of greenhouse gas (GHG) emissions on global climate are driving interest in alternatives. Transitions to Alternative Vehicles and Fuels assesses the potential for reducing petroleum consumption and GHG emissions by 80 percent across the U.S. LDV fleet by 2050, relative to 2005. This report examines the current capability and estimated future performance and costs for each vehicle type and non-petroleum-based fuel technology as options that could significantly contribute to these goals. By analyzing scenarios that combine various fuel and vehicle pathways, the report also identifies barriers to implementation of these technologies and suggests policies to achieve the desired reductions. Several scenarios are promising, but strong, and effective policies such as research and development, subsidies, energy taxes, or regulations will be necessary to overcome barriers, such as cost and consumer choice.
Een eeuw lang werden bijna alle lichte bedrijfsvoertuigen aangedreven door verbrandingsmotoren die werkten op petroleumbrandstoffen. De bezorgdheid over de continuïteit van de energievoorziening door de invoer van aardolie en het effect van de uitstoot van broeikasgassen op het wereldklimaat doen de belangstelling voor alternatieven toenemen. Transitions to Alternative Vehicles and Fuels (Overgang naar alternatieve voertuigen en brandstoffen) beoordeelt de mogelijkheden om het aardolieverbruik en de broeikasgasemissies van het Amerikaanse wagenpark van personenauto’s tegen 2050 met 80 procent te verminderen ten opzichte van 2005. Dit rapport onderzoekt de huidige mogelijkheden en de geraamde toekomstige prestaties en kosten voor elk voertuigtype en elke brandstoftechnologie op basis van niet op aardolie gebaseerde brandstoffen als opties die aanzienlijk kunnen bijdragen aan deze doelstellingen. Door scenario’s te analyseren die verschillende brandstof- en voertuigtrajecten combineren, identificeert het rapport ook barrières voor de implementatie van deze technologieën en stelt het beleidslijnen voor om de gewenste reducties te bereiken. Verschillende scenario’s zijn veelbelovend, maar er zullen krachtige en doeltreffende beleidsmaatregelen nodig zijn, zoals onderzoek en ontwikkeling, subsidies, energiebelastingen of regelgeving, om belemmeringen, zoals kosten en keuzevrijheid voor de consument, uit de weg te ruimen.
€59.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780309268523
NUR BUS070040