Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781536149951 Categorieën: ,
Engels |
24 juni 2019
 | 
0,0 rating
(0)
“Waste-to-Profit” (W-t-P)

The concept of a circular economy in the construction sector captures global material flow through product design, inverse logistics, innovation and collaborations. The circulation of the economy takes into consideration global population influence, which affects the economy through a variety of construction product flows in particular. The increase in consumers means increasing product and services which participate in different waste streams. The emerging sustainable development in the construction industry requires the recycling of waste materials to reduce the negative environmental impact of construction activities. Accumulation and management of construction wastes is also becoming a major environmental and economical concern in many developing countries. Huge volumes of waste generated end up piled on landfill sites or illegally dumped, posing serious health and ecological problems. In the construction industry, recycling of waste concrete, masonry, cement, gypsum, to mention but a few, has become an important aspect due to the continued increase of construction wastes and depletion of natural aggregates. Why not establish a business system that is specifically designed to do much more value addition to the construction wastes and develop products which are not only in demand locally but internationally, to encourage exports for maximum financial gain. This book aims to analyze the current business model in the construction sector and the current legislation concerning waste management. It also highlights efforts required in order to refine the recycling methods in favor of a circular economy in the constuction industry. In support of a transition to a low carbon economy, different types of materials which can be produced from the construction wastes are indicated including processes which are used to obtain the final products. The market demand including penetration of the resulting products are given extensively. Policies and regulations to govern these undertakings are highlighted also. The municipalities will learn to redirect the local construction industries on how to avoid dumping at landfill sites as the space has currently become an issue. Researchers globally will learn how to go up through the Technology Readiness Levels (TRL) from basic research through prototype development and finally up to commercialization in projects related to the construction.

Het concept van een circulaire economie in de bouwsector omvat de wereldwijde materiaalstroom via productontwerp, inverse logistiek, innovatie en samenwerkingsverbanden. De circulaire economie houdt rekening met de invloed van de wereldbevolking, die de economie beïnvloedt via een verscheidenheid aan bouwproductstromen in het bijzonder. De toename van het aantal consumenten betekent een toename van producten en diensten die deelnemen aan verschillende afvalstromen. De opkomende duurzame ontwikkeling in de bouwsector vereist de recycling van afvalmaterialen om de negatieve milieu-effecten van bouwactiviteiten te verminderen. De accumulatie en het beheer van bouwafval wordt in veel ontwikkelingslanden ook een belangrijk milieu- en economisch probleem. Enorme hoeveelheden geproduceerd afval belanden op stortplaatsen of worden illegaal gestort, wat ernstige gezondheids- en milieuproblemen oplevert. In de bouwindustrie is het recycleren van afvalbeton, metselwerk, cement, gips, om er maar enkele te noemen, een belangrijk aspect geworden door de voortdurende toename van bouwafval en de uitputting van natuurlijke toeslagstoffen. Waarom niet een bedrijfssysteem opzetten dat speciaal is ontworpen om veel meer waarde toe te voegen aan het bouwafval en producten te ontwikkelen waar niet alleen lokaal vraag naar is, maar ook internationaal, om de export te stimuleren voor maximaal financieel gewin. Dit boek beoogt een analyse van het huidige bedrijfsmodel in de bouwsector en van de huidige wetgeving inzake afvalbeheer. Het belicht ook de inspanningen die nodig zijn om de recyclagemethodes te verfijnen ten voordele van een circulaire economie in de bouwsector. Ter ondersteuning van een overgang naar een koolstofarme economie worden verschillende soorten materialen aangegeven die uit bouwafval kunnen worden geproduceerd, inclusief de processen die worden gebruikt om de eindproducten te verkrijgen. De marktvraag en de penetratie van de resulterende producten worden uitvoerig behandeld. Ook het beleid en de regelgeving voor deze ondernemingen worden belicht. De gemeenten zullen leren hoe zij de plaatselijke bouwbedrijven kunnen bijsturen om stortingen op stortplaatsen te vermijden, aangezien de ruimte momenteel een probleem is geworden. Onderzoekers in de hele wereld zullen leren hoe zij de Technology Readiness Levels (TRL) kunnen doorlopen van fundamenteel onderzoek via prototype-ontwikkeling tot commercialisering in projecten die verband houden met de bouw.

€246.35

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781536149951
NUR BUS070160