Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780367109547 Categorieën: ,
Engels |
18 oktober 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Water Reuse Policies for Potable Use

As water demand has increased globally and resources have become more limited because of physical scarcity, over-exploitation and pollution, it has been necessary to develop more options for water supplies. These options include the production at large scale of high-quality reused water from municipal sources for potable uses. Their economic, social and environmental benefits have been many as they have addressed supply scarcity, efficient resource use and environmental and public health considerations.

This book includes discussions on potable water reuse history; emerging contaminants and public health; public-private partnerships in the water reuse sector; regulatory frameworks for reused water in the United States and Europe; experiences in Australia, China in general and Beijing in particular, Singapore and Windhoek; narratives and public acceptance and perceptions of alternative water sources.

The main constraints on implementation of water reuse projects in different parts of the world seem to have been lack of full public support due to perceived health hazards and environmental impacts. A main handicap has been that governments and water utilities have been slow to understand public concerns and perceptions. After several backlashes, public information, communication and awareness campaigns, broader participation and educational programmes have become integral parts of development policy and decision-making frameworks.

 

Aangezien de vraag naar water wereldwijd is toegenomen en de voorraden als gevolg van fysieke schaarste, overexploitatie en vervuiling beperkter zijn geworden, is het noodzakelijk gebleken meer opties voor de watervoorziening te ontwikkelen. Tot deze opties behoort de productie op grote schaal van hergebruikt water van hoge kwaliteit uit gemeentelijke bronnen voor drinkwatertoepassingen. De economische, sociale en milieuvoordelen daarvan zijn legio, aangezien zij een oplossing bieden voor de schaarste van de voorziening, een efficiënt gebruik van de hulpbronnen en milieu- en volksgezondheidsoverwegingen.

Dit boek bevat besprekingen over de geschiedenis van het hergebruik van drinkwater; opkomende verontreinigende stoffen en volksgezondheid; publiek-private partnerschappen in de sector waterhergebruik; regelgevingskaders voor hergebruikt water in de Verenigde Staten en Europa; ervaringen in Australië, China in het algemeen en Beijing in het bijzonder, Singapore en Windhoek; verhalen en de acceptatie door het publiek van en de perceptie van alternatieve waterbronnen.

De voornaamste belemmeringen voor de uitvoering van projecten voor hergebruik van water in verschillende delen van de wereld lijken te zijn gelegen in het gebrek aan volledige publieke steun vanwege de vermeende gezondheidsrisico’s en milieu-effecten. Een belangrijke handicap is dat de regeringen en de waterbedrijven de bezorgdheid en de perceptie van het publiek slechts langzaam hebben begrepen. Na een aantal tegenslagen zijn openbare informatie-, communicatie- en bewustmakingscampagnes, een bredere participatie en educatieve programma’s integrerende onderdelen van het ontwikkelingsbeleid en de besluitvormingskaders geworden.

€49.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367109547
NUR TEC010020
Type Boek BC