Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Antwoorden op Kamervragen over ontwikkelingen Regionale Energie Strategie

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft deze vragen gesteld.

30 augustus 2021

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Eerdmans (JA21), ingezonden 28 mei 2021.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we steeds meer energie halen uit duurzame bronnen. Dat vraagt om een omschakeling naar een elektriciteitsproductie op basis van onder andere zon en wind. In 2050 moet onze energievoorziening CO2-vrij zijn. Daarmee bereiken we 95% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Als tussendoel moet Nederland in 2030 ten minste 49% CO2 reduceren ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken is in het Klimaatakkoord afgesproken dat er in 2030 84 TWh aan elektriciteit uit wind en zon moet zijn. Het merendeel van deze opgave kan met wind op zee worden gerealiseerd: 49 TWh oftewel 60% van de afgesproken 84 TWh. Ten minste 35 TWh wordt opgewekt op land in de vorm van wind en zon. De inschatting is dat in 2030 met de 84 TWh ongeveer 70% van ons elektriciteitsverbruik afkomstig is uit wind en zon. De Europese Commissie heeft het tussendoel voor 2030 recent opgehoogd naar 55% CO2-reductie. Dit zal ook iets betekenen voor het aandeel hernieuwbaar in 2030. Er zal meer hernieuwbare elektriciteit nodig zijn dan nu. Hierbij kijken we allereerst naar meer wind op zee en zon op dak. Maar mogelijk betekent het ook iets voor meer wind en zon op land. Een besluit hierover zal door het volgende kabinet genomen moeten worden. Tegen deze achtergrond ga ik graag in op de vragen van JA21.

Hoogachtend,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie

Kamervragen over ontwikkelingen RES

Lees hier het volledige antwoord op Kamervragen over ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter