Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

ACM: goedkeuring voor waterstofpilot (nieuwbouw)woningen Hoogeveen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft toestemming voor de waterstofpilot van netbeheerder RENDO in Hoogeveen. Het is de eerste pilot waarbij waterstof wordt gebruikt voor de verwarming van nieuwbouw en de derde pilot voor bestaande woningen.

ACM 3 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het gaat om een pilot met 80 tot 100 nieuwbouwwoningen in de wijk Nijstad-Oost en maximaal 18 bestaande woningen in de wijk Erflanden. Deze pilot is groter in omvang en met een duur van 15 jaar langer in looptijd dan de lopende waterstofpilots in Lochem en Wagenborgen.

Deelname is vrijwillig voor de bewoners van de bestaande woningen. Deze huishoudens hebben ook de mogelijkheid om eerder te stoppen met de pilot en terug te gaan naar aardgas. De nieuwbouwwoningen moeten nog worden gebouwd en worden gelijk opgeleverd met een waterstofaansluiting. Voor deze nieuwbouwwoningen geldt dat er geen aardgasnetwerk aanwezig is. Huishoudens in deze woningen kunnen dus niet overstappen op aardgas, maar wel op een elektrische warmtepomp.

Voor huishoudens in bestaande woningen is de prijs van waterstof gekoppeld aan die van aardgas. Voor nieuwbouw zijn de kosten gelijkgesteld aan het verwarmen met een warmtepomp en zonnepanelen. De gedachte hierachter is dat deelnemers niet meer betalen dan dat zij anders zouden doen.

Lopende waterstofpilots

De toestemming voor de pilot in Hoogeveen is de derde goedkeuring die de ACM geeft. In oktober 2022 gaf de ACM groen licht voor een pilot met netbeheerder Liander in Lochem. Hier worden al ruim een jaar 12 woningen verwarmd met waterstof. In juni 2023 gaf de ACM toestemming voor een pilot met netbeheerder Enexis in Wagenborgen. Hier zijn 33 woningen overgezet op waterstof.

De eerste ervaringen bij de pilot in Lochem zijn positief. Dat blijkt onder andere uit de rapportage die Liander over het eerste jaar heeft opgesteld. Een jaarlijkse rapportage over de lessen die met de pilot geleerd worden is een van de voorwaarden voor de toestemming van de ACM. Enexis zal deze zomer over het eerste jaar rapporteren.

Achtergrond

Waterstof gaat naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening - bijvoorbeeld in de industrie -, maar het is nog onzeker of en in welke mate waterstof een rol kan gaan spelen bij de verwarming van woningen. Met deze pilots kunnen netbeheerders ervaring op doen met distributie van waterstof in de gebouwde omgeving. Zo wordt meer duidelijk over het gebruik van waterstof voor de verwarming van woningen.

De ACM staat de pilots toe als bedrijven zich houden aan de regels voor consumentenbescherming uit het Tijdelijk kader waterstofpilots en de veiligheid van projecten goed geborgd is. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid van de distributie van waterstof naar de woningen. SodM oordeelt in haar toezichtrapport dat het proefproject in Hoogeveen aan de veiligheidseisen voldoet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de veiligheidseisen voor dit soort projecten vastgelegd in richtsnoeren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter