Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Ambitie Rotterdam: duizend trucks op waterstof in 2025

Wegtransport op waterstof krijgt ook in Nederland meer aandacht. Steeds meer partijen melden zich hiervoor aan bij de Haven van Rotterdam en Air Liquide.“Na de introductie van HyTrucks in het voorjaar van 2020, hebben steeds meer partijen te kennen geven aan te willen sluiten op dit initiatief. Ze willen samen werken aan vrachtvervoer op basis van waterstof. De ambitie is om in 2025 minimaal 1.000 vrachtwagens in Nederland, België en West-Duitsland op waterstof te laten rijden”, meldt de Haven van Rotterdam.

H2Platform 8 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Meer dan 60 partijen

Het initiatief van Air Liquide en de Haven van Rotterdam is inmiddels uitgebreid naar meer dan 60 partijen in drie landen. De uitvoer is in nauwe samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Waterstofleveranciers, truckproducenten, exploitanten van tankstations, vervoerders en verladers hebben zich aangemeld.

Emissieloos transport

Naast elektrificatie en andere bestaande alternatieven is groene waterstof nodig in de energiemix om het zware wegtransport emissieloos te laten plaatsvinden. Er zijn al trucks op waterstof waarmee lange afstanden zijn af te leggen. “Hiermee wordt het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen en het invoeren en handhaven van zero emissie zones in steden haalbaar. De transitie naar volledig groene waterstof is hierbij een belangrijke voorwaarde. Met beleidsvoering en ondersteuning vanuit de overheid moeten we daar gezamenlijk naartoe werken.”

HyTrucks

HyTrucks is een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter