Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Circulaire economie: regie over samenwerking en ruimte nodig

Het ministerie van IenW is bezig doelen te formuleren voor het Nationaal Programma Circulaire Economie. Ook wordt gesproken over versterking van de samenwerking tussen regio en rijk op dit vlak. De VNG geeft de Kamercommissie mee dat gemeenten behoefte hebben aan een heldere nationale governancestructuur.

VNG 5 oktober 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Heldere nationale governancestructuur

Gemeenten werken al aan veel circulaire activiteiten. Tussen alle partijen in Nederland is echter gebrek aan afstemming, onderlinge communicatie, monitoring en besluitvormingsprocessen. Gemeenten hebben nodig:

  • Een heldere nationale governancestructuur met bijbehorend budget, voor de strategische invulling van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Partijen (waaronder gemeenten) in de regio weten het beste wat er speelt en zeggenschap over de eigen regionale strategie is in deze structuur van groot belang.

  • Randvoorwaarden voor de ruimtevraag voor circulaire economie. Dit concludeerde het PBL onlangs in zijn rapportage Verkenning van de ruimtelijke voorwaarden voor een circulaire economie.

Onvoldoende geld voor transitie

Dat er voor 2024 € 82 miljoen beschikbaar is voor de transitie naar een circulaire economie is een stap in de goede richting. Maar dit dekt nauwelijks de kosten die nodig zijn voor de transitie naar een meer circulaire economie. Deze transitie is groter en complexer dan de energietransitie, maar de middelen staan daartoe niet in verhouding.

Normeren en beprijzen

Het rijk zou meer op normeren en beprijzen moet inzetten, zoals ook het PBL in zijn Integrale Circulaire Economie Rapportage benoemt. Gemeenten krijgen partijen in de uitvoeringspraktijk vaak pas in beweging wanneer de wet- en regelgeving hiertoe aanzet. We hebben 2 aanbevelingen:

  1. Er zijn effectieve prikkels nodig voor producenten (en consumenten) om de levensduur van producten te verlengen, hergebruik te bevorderen en hoogwaardige recycling mogelijk te maken

  2. Het rijk moet (meer) regie nemen over de uitvoering van de uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV), zodat gemeenten een optimale bijdrage kunnen leveren

Afstemming met gemeenten over UPV

Voor een juiste werking van de UPV is optimale afstemming met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van belang. Gemeenten maken zich zorgen over de huidige inrichting van de UPV. Sinds enkele jaren moeten zij onderhandelen met producenten over de voorwaarden en kostendekkende vergoedingen voor hun inzamelactiviteiten Het leidt tot discussies en knelpunten die het gezamenlijke doel niet dichterbij brengen.

Bijlagen

VNG inbreng CD circulaire economie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter