Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

‘De klassieke aanpak met technische maatregelen in het watersysteem begint te knellen’

“De klassieke aanpak met technische maatregelen in het watersysteem begint te knellen. We moeten ons land zo gaan inrichten dat we de extremen beter kunnen opvangen”, reageert Deltacommissaris Co Verdaas op vier nieuwe Deltascenario’s. Die laten zien waar we in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening mee moeten houden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario’s geldt dat de wateropgaven flink groter worden.

29 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het gaat om vier toekomstbeelden tot 2050 en 2100: Warm, Stoom, Vlug en Ruim. In alle vier scenario’s worden de zomers droger en de winters natter door klimaatverandering en dat leidt tot grotere uitdagingen.

In Warm en Stoom is de klimaatverandering het sterkst. In Vlug en Ruim wordt wereldwijd sterk ingezet op de reductie van broeikasgassen. In Vlug en Stoom groeit de bevolking en in Ruim en Warm is er meer ruimte voor natuur. Ook die ontwikkelingen vragen wat van het waterbeleid.

‘Lastige keuzes’

“De uitdagingen om ons land ook in de toekomst leefbaar te houden worden steeds groter. We moeten leren leven met te veel en te weinig water. We hebben een eeuwenlange traditie om het water te beteugelen en te beheersen. De klassieke aanpak met technische maatregelen in het watersysteem begint te knellen. We moeten ons land zo gaan inrichten dat we de extremen beter kunnen opvangen”, reageert Deltacommissaris Co Verdaas op de scenario’s.

“Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om keuzes die ingrijpen op onze leefomgeving en de manier waarop we ons land en ons water gebruiken. In de herijking van het Nationaal Deltaprogramma bereiden we de komende jaren die keuzes voor. Het zijn lastige keuzes, maar ze leveren wel een toekomstbestendig land op.”

In alle scenario’s moet de overheid actie ondernemen om bescherming tegen overstromingen op hetzelfde veiligheidsniveau te houden. De zeespiegel stijgt en de rivierafvoeren nemen in de winter toe.

Daarnaast worden de gevolgen van een overstroming groter, omdat meer mensen achter de dijken wonen en de economische waarde achter de dijken toeneemt. Het hoogwaterbeschermingsprogramma bereidt zich voor 2050 hierop voor. Als de mondiale uitstoot niet vermindert, neemt na 2050 de waterveiligheidsopgave verder toe.

Totaalbeeld

De Deltascenario’s zijn opgesteld door Deltares en komen iedere zes jaar uit. Ze zijn gebaseerd op inzichten van onder meer het KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit & Research en Deltares.

De scenario’s geven een totaalbeeld van ontwikkelingen die invloed hebben op het waterbeleid, zoals klimaatverandering, activiteiten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen.

De scenario’s werden vorige week overhandigd aan demissionair minister Mark Harbers van IenW en Deltacommissaris Verdaas.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter