Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Duurzaam bosbeheer: EP-leden willen ontbossing bestrijden

De bescherming en het duurzaam beheer van bossen is essentieel om klimaatverandering tegen te gaan. Ontdek wat het Europees Parlement voorstelt.

Europees Parlement 16 september 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het Parlement zet zich al lang in voor de bevordering van duurzaam bosbeheer binnen de EU en de bescherming van bossen in het buitenland

In september heeft het Parlement zijn standpunt uiteengezet over het wetgevingsvoorstel van de Commissie om de achteruitgang van bossen tegen te gaan door producten die bijdragen aan ontbossing uit de toeleveringsketens van de EU te verwijderen. Europarlementariërs willen ambitieuzere wetgeving die ook inheemse volkeren en kleine boeren in andere landen helpt om aan de nieuwe EU-normen te voldoen. Het Parlement reageerde ook op de nieuwe EU-bosbouwstrategie voor 2030, die de Commissie in juli 2021 presenteerde en die het duurzame beheer van bossen en het terugdringen van ontbossing koppelt aan de doelstellingen van de Green Deal, de 'van Boer tot Bord'-strategie en de Biodiversiteitsstrategie. De strategie heeft tot doel de omvang en de kwaliteit van de bossen in de EU te vergroten en hun rol als koolstofputten te bevorderen.

Het verslag van het Parlement benadrukt de diversiteit van de bossen in de EU en de noodzaak van duurzaam beheer in nauwe samenwerking met de boseigenaren. De bossen dragen niet alleen bij tot het tegengaan van klimaatverandering, maar hebben ook een economische en sociale functie.

Waarom zijn bossen belangrijk?

Bossen hebben belangrijke sociale, economische en ecologische waarde. Ze vertegenwoordigen 30% van de landbedekking en 80% van de biodiversiteit. Gezonde bossen zijn essentieel voor de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, omdat ze koolstofdioxide uit de atmosfeer absorberen. EU-bossen absorberen elk jaar het equivalent van 8,9% van alle broeikasgassen in de EU. Als koolstofputten zijn ze belangrijk om de EU-doelstelling om C02-neutraal te zijn te bereiken. Het is daarom belangrijk om zowel bossen en de samenlevingen die ervan afhankelijk zijn te beschermen tegen ontbossing.

Wat zijn de oorzaken van ontbossing?

Ontbossing gebeurt over de hele wereld aan een alarmerend tempo, met de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit als resultaat. Naar schatting werd sinds de jaren 1960 wereldwijd al meer dan de helft van de tropische bossen vernietigd.

Er is een duidelijk verband tussen ontbossing en de internationale vraag naar bosbedreigende grondstoffen (“Forest Risk Commodities” of FRCs) waarvan de extractie of productie bijdraagt tot wereldwijde ontbossing of milieuaantasting. De EU is een belangrijke importeur van dergelijke grondstoffen zoals landbouwproducten, en kan zo via haar handelsbeleid de bossen over de hele wereld helpen conserveren.

Illegale houtkap verergert het probleem en ondanks EU-wetgeving zoals de wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw (FLEGT), blijft dit een belangrijke oorzaak van ontbossing in de EU en in de wereld.

Klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zorgen voor steeds intensere droogtes, overstromingen en bosbranden die verdere ontbossing veroorzaken en klimaatverandering verergeren. De omvang van de bosbranden in het Amazonewoud in 2019 heeft duidelijk gemaakt dat een internationale respons nodig is om bosbranden als oorzaak voor ontbossing aan te pakken.

Wat zijn de oplossingen om ontbossing tegen te gaan?

Duurzaam bosbeheer balanceert de economische en sociale impact van bosbouw met milieudoelstellingen om de gezondheid van bossen en hun aanpassingsvermogen aan veranderende klimaatomstandigheden te verbeteren. Bossen vertegenwoordigen een veelbelovende groene economische sector, met het potentieel om wereldwijd tussen de 10 en 16 miljoen banen in de sector duurzaam bosbeheer te creëren.

Het gebruik van satellieten voor een betere en vroegtijdige opsporing van natuurrampen zoals droogtes en bosbranden, kan de risico’s helpen beperken en de levensduur van bossen verbeteren.

Hoe kan de EU duurzaam bosbeheer steunen en bossen beschermen?

In de EU wordt meer dan 60% van de productiebossen officieel al duurzaam beheerd en de bosbouwsector zorgt voor 500,000 rechtstreekse en 2,6 miljoen onrechtstreekse banen.

Het Parlement erkent dat duurzaam bosbeheer klimaatverandering kan helpen matigen terwijl het een economische sleutelsector steunt. EP-leden willen meer financiering uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar maken voor duurzaam bosbeheer in de EU.

EP-leden roepen op tot het versterken van de algemene klimaatvoordelen van bossen en de waardeketen van bossen - namelijk de opnamecapaciteit van CO2 en koolstofopslag in houtproducten. Het Parlement benadrukt ook de noodzaak voor meer financiering voor onderzoek naar de vervanging van fossiele brandstoffen en materialen. Bossen en de volledige waardeketen van bossen zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van de circulaire bio-economie, belangrijk voor de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.

Het Parlement roept op tot strengere maatregelen tegen illegale houtkap en wil dat de producten die op voormalige bosgebieden worden aangeplant of geproduceerd uit de toeleveringsketens van de EU worden verwijderd. Europarlementsleden willen ook zekerheid dat de impact van handelsakkoorden op de toestand van bossen, biodiversiteit en mensenrechten systematisch geëvalueerd wordt.

EP-leden wil ook duurzaam bosbeheer wereldwijd stimuleren en de EU-satellieten (Copernicus en Galileo) inzetten om toezicht te houden op ontbossing en bosbranden in derde landen. Ze willen ook voldoende financiering voor onderzoek en innovatie om bossen resistenter te maken tegen het klimaat.

Het Parlement wil bindende doelstellingen om bosecosystemen te beschermen en te helpen herstellen, voornamelijk oerwouden of primaire bossen (die in de recente geschiedenis nog niet zijn blootgesteld aan grote menselijke invloed).

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2020. Het werd bijgewerkt om de laatste ontwikkelingen in de EU-strijd tegen ontbossing weer te geven.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter