Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Elf nieuwe landen sluiten zich aan bij Europese waterstofbackbone

Vandaag presenteert het European Hydrogen Backbone (EHB) -initiatief een bijgewerkte versie van haar visie voor een speciale waterstoftransport infrastructuur in heel Europa. De groep stelt een waterstofnetwerk voor van 39.700 km tegen 2040, met een verdere groei naar verwachting na 2040. Dit netwerk verbindt 21 Europese landen. De vandaag gelanceerde visie volgt op het in juli 2020 gepubliceerde EHB-rapport, dat tot een debat in heel Europa leidde. Dat rapport beschrijft een netwerk van 23.000 km dat tien landen beslaat.

GasUnie 13 april 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tweederde bestaat uit hergebruikte pijpleidingen

Ongeveer 69% van het voorgestelde waterstofnetwerk bestaat uit hergebruikte bestaande aardgasnetten. De resterende 31% nieuw aangelegde pijpleidingen zijn nodig om nieuwe afnemers aan te sluiten en bevinden zich in landen met kleine gasnetten, maar met een hoog verwachte toekomstige vraag en aanbod van waterstof.

Han Fennema, voorzitter RvB van Gasunie is enthousiast over deze ontwikkelingen. “We zijn verheugd om te zien dat ons Europese Hydrogen Backbone-initiatief zich nu uitstrekt tot alle uithoeken van Europa. Het is een eerste blik op hoe onze infrastructuur kan evolueren en hoe wij, Gasunie en Nederland, centraal blijven staan op de toekomstige waterstofrotonde ”.

Lagere investeringskosten per kilometer pijpleiding

De bijna 40.000 km voorziene backbone voor 2040 vereist een geschatte totale investering van € 43-81 miljard. De investering per kilometer pijpleiding is lager in vergelijking met het EHB-rapport van vorig jaar omdat het vorige rapport alleen kostenschattingen bevatte voor pijpleidingen met een diameter van 48 inch, terwijl in het huidige rapport rekening wordt gehouden met het feit dat een groot deel van de huidige aardgasinfrastructuur en die van morgen waterstofinfrastructuur bestaat uit kleinere pijpleidingen. Kleinere pijpleidingen zijn goedkoper te hergebruiken en leiden tot iets hogere transportkosten per kilometer. Het transporteren van waterstof over een afstand van 1.000 km kost gemiddeld € 0,11-0,21 per kg waterstof, waardoor de EHB een kosteneffectieve optie is voor waterstoftransport over lange afstanden.

Stabiel regelgevend kader vereist

De vandaag gepubliceerde kaarten voor waterstofinfrastructuur voor 2030, 2035 en 2040 weerspiegelen de visie van 23 Europese gasnetbeheerders, gebaseerd op hun analyse van hoe de infrastructuur zou kunnen evolueren om de doelstellingen voor het koolstofarm maken te halen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de transportroutes en tijdlijnen voor waterstof op de kaarten niet in steen gebeiteld zijn. Het uiteindelijke backbone-ontwerp en de tijdlijn zijn afhankelijk van de marktomstandigheden voor waterstof en aardgas en de totstandbrenging van een stabiel, ondersteunend en adaptief regelgevingskader.

“Europa moet snel een speciale infrastructuur voor waterstofpijpleidingen ontwikkelen. Dit nieuwe EHB-rapport toont een duidelijke routekaart van hoe dit zou kunnen werken ”, zegt prof. Ad van Wijk, auteur van het 2x40 GW Electrolyser Plan en adviseur van Hydrogen Europe.“We zijn blij dat elf nieuwe landen zich bij het EHB-initiatief hebben aangesloten. Ons nieuwe rapport laat zien dat een echt pan-Europese waterstofinfrastructuur, grotendeels gebaseerd op hergebruikte bestaande gasinfrastructuur, mogelijk is ”, zegt Daniel Muthmann, coördinator van het EHB-initiatief en hoofd van de bedrijfsontwikkeling, strategie, beleid en communicatie bij OGE.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter