Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2021

Het Nederlandse energieverbruik is in 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verbruik nam met 2,6 procent toe. Hoewel in 2021 het verbruik was toegenomen, was er wel een verschuiving van de verbruikte energiebronnen. Het aardgasverbruik nam af, mede door het geringere aanbod op de gasmarkt en de hogere prijzen. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en kolencentrales nam toe.

Rijksoverheid 28 september 2022

Energieverbruik 2021

Het energieverbruik is in 2021 toegenomen. Het verbruik nam met 2,6 procent toe. De toename volgde na een jaar van een forse afname een jaar eerder. 2020 was het eerste jaar dat er sprake was van een pandemie. In dat jaar nam het energieverbruik met bijna 3,4 procent af. Het energieverbruik was sinds 1992 nooit lager geweest dan dat jaar. Hoewel 2021 kouder was dan 2020 nam het verbruik van aardgas af. Daarentegen zag je dat het verbruik van steenkool en steenkoolproducten juist toenam doordat de prijzen hiervan minder stegen. Ook het verbruik van hernieuwbare energie nam in 2021 toe.
In 2021 bedraagt het totale verbruik van energiedragers in Nederland 3.024 petajoule. Dat is 2,6 procent meer dan in 2020 (2.946 petajoule).
Het verbruik van aardgas (-3,5), elektriciteit(invoersaldo) (-151 procent) en kernenergie (-6,8 procent) nam af.
Het verbruik van de fossiele energiedragers nam toe: steenkool en steenkoolproducten (+36,8 procent), aardoliegrondstoffen en aardolieproducten (+1,4 procent). Ook nam het verbruik van hernieuwbare energie (+13 procent), energie uit huishoudelijk afval en reststroom (+1,4 procent) toe. Het verbruik van energie uit overige bronnen nam af (-2,3 procent).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter