Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Europees Parlement keurt RED III goed

Op 12 september 2023 heeft het Europees Parlement (EP) ingestemd met de tekst voor de Renewable Energy Directive III (RED III) en omvat een herziening van de RED II. De belangrijkste wijzigingen zijn:

18 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

  • minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen, met 45 % als streefdoelstelling in 2030 (was 32% in RED II).

  • Kortere vergunningenprocedures voor hernieuwbare energie- en energie-infrastructuurprojecten, onder meer door de introductie van een maximum duur. Afhankelijk van het soort hernieuwbare energie of energie-infrastructuurproject staat voor een vergunningenprocedure een maximum duur van maximaal 12 maanden voor hernieuwbare energieprojecten in speciale gebieden ‘voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie’ en maximaal 2 jaar als het gaat om vergunningen voor offshore hernieuwbare energieprojecten, met een maximale verlenging van niet langer dan zes maanden als er sprake is van gerechtvaardigde buitengewone omstandigheden (zie de nieuw in te voegen artikelen 16 en 16 bis, lid 1, RED III).

In het nieuw in te voegen artikel 16 bis, lid 2, van de RED III is opgenomen voor welke projecten zelfs een twee keer zo kort vergunningstraject zal gaan gelden (waaronder nieuwe installaties met een elektrisch vermogen van minder dan 150 kW, energieopslaginstallaties en bij repowering van centrales die elektriciteit door middel van hernieuwbare energie opwekken).

De sectorspecifieke doelstellingen die nu door het Europees Parlement zijn vastgesteld, zijn voor:

  • De gebouwde omgeving: indicatief streefcijfer van een aandeel van ten minste 49% hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving (zie het nieuw in te voegen artikel 15bis RED III).

  • De industrie: een jaarlijkse indicatieve (!) toename van 1,6% hernieuwbare energie voor de perioden 2021-2025 en 2026-2030 (zie het nieuw in te voegen artikel 22 bis RED III).

  • Warmte & koude: een jaarlijkse toename van hernieuwbare warmte en koude van 0,8% tot 2025 en daarna 1,1% (bindend) (zie de vervanging van lid 1 van artikel 23 RED III)

  • De transportsector: ofwel een aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik van tenminste 29% in 2030 (zie de vervanging van artikel 25 RED II door artikel 25, lid 1, a onder i RED III) of, 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen door hernieuwbare/biobrandstoffen/RFNBO’s (dit zijn hernieuwbare brandstoffen van non-biologische oorsprong) tegen 2030 (nieuw artikel 25, lid 1, a onder ii RED III).

Rest alleen nog de goedkeuring van de Raad van de EU. Bij groen licht en na publicatie in het Publicatieblad van de EU zal de RED III in werking treden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter