Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

In gesprek met Joëlle de Pee, Consultant Voedseltransitie bij Schuttelaar & Partners

Joëlle de Pee is in januari 2023 als Junior Consultant Voedseltransitie bij Schuttelaar & Partners gestart. Joëlle richt zich specifiek op het thema duurzame zuivel. Zoals ze zelf zegt werkt ze keten breed, dus in het geval van zuivel, ‘van gras tot glas’. Thema’s zoals klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, eiwittransitie, duurzaamheidskeurmerken en verdienmodellen houden haar bezig, met taken als; stakeholder- en issuemanagement, strategisch communicatieadvies, crisismanagement maar ook beleidsverkenning. Door haar agrarische achtergrond haakt ze soms ook aan bij opdrachten die zich richten op het verduurzamen van boerenbedrijven.

Redactie PONT | Klimaat 20 juli 2023

Interviews

Interviews

Na drie jaar een gidsrol te hebben vervuld in het begeleiden van boeren en tuinders naar duurzaam bodembeheer als Projectleider bodem & water bij LTO Noord, maakt ze haar stap naar Schuttelaar & Partners.

Waarom heb je voor deze functie gekozen?  

Vanuit mijn studie en vorige baan, ben ik altijd bezig geweest met het verduurzamen van de voedselproductie vanaf het boerenbedrijf. Maar de boer kan het niet alleen, verduurzaming van het voedselsysteem is alleen mogelijk als de gehele keten hieraan meewerkt. In mijn huidige functie bij Schuttelaar & Partners sta ik midden in het maatschappelijk veld en weet ik samen met mijn team maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te vertalen naar kansen en ‘bedreigingen’ voor de zuivelketen. Hierin kijken we naar de belangen van de boer, zuivelcoöperaties, retail, overheid maar ook van natuur-en milieuorganisaties. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn boerenpraktijkkennis in te brengen, dit dreigt nog wel eens te ontbreken in schakels die verder afstaan van het boerenbedrijf.

Wat is de grootste uitdaging binnen deze functie?  

Trade-offs tussen milieu-, sociale- en bestuurlijke belangen.

Wat hoop je te bereiken binnen deze nieuwe functie?

Vanuit mijn nieuwe functie hoop ik daadwerkelijk impact te maken door te werken aan een duurzaam en gezond voedselsysteem waar men produceert binnen de grenzen van de aarde mét een eerlijk verdienmodel voor de boer.

Welke rol heeft je functie binnen de klimaatopgave?

Broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) spelen een belangrijke rol in de melkveehouderij. Melkproductie gaat nu eenmaal gepaard met uitstoot door voornamelijk de koe, mest en de productie van kunstmest. Met de klimaatopgave ‘Nederland klimaatneutraal in 2050’ in ons vizier, werken wij aan diverse vraagstukken rondom het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Naast het reduceren van de uitstoot werken we ook aan onderzoek en beleid omtrent de opslag van CO2.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging op het gebied van klimaatbeleid?

Greenwashing. Veel bedrijven of organisaties gaan, overwegend met de juiste intenties, aan de slag met klimaatneutraliteit. Maar al snel ontbreekt transparantie, worden consumenten misleid of worden milieudoelen ondermijnd.

Hoe probeer je je eigen leven zo duurzaam mogelijk in te vullen?

Ik probeer mijn ecologische voetafdruk te verkleinen door minder vlees en zuivel te consumeren, producten te kopen met een duurzaamheidskeurmerk (bij voorkeur een door Milieu Centraal beoordeeld topkeurmerk) en waar kan, koop ik spullen tweedehands. Ik ben mij er wel van bewust dat het in een welvarend land als Nederland een privilege is om je leven duurzaam in te richten. We moeten onze kennis en kunde dan ook op de juiste manier inzetten om de rest van de wereld te helpen verduurzamen. Daarom zie ik het duurzaam invullen van mijn dagelijks leven ook als mijn werk.

Welk boek/welke film raadt je iedereen aan?  

Onder het maaiveld. Een documentaire over het leven onder de grond.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter