Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Lokaal energie-delen brengt energietransitie dichterbij

In het energiesysteem van de nabije toekomst spelen burgers en bedrijven een actieve rol door slim met duurzame energie om te gaan. Maar welke energieoplossingen zijn nou precies nodig om lokaal opgewekte duurzame energie optimaal te benutten. En hoe zorgen we ervoor dat de betrokkenheid van burgers en bedrijven groot genoeg is? Vanuit Brussel komt de Europese Commissie met mogelijk nieuwe EU-wetgeving op ons af, met daarin de aanscherping van energie-delen binnen gemeenschappen, coöperaties en tussen consumenten.

Netbeheer Nederland 6 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Nederland is een van de koplopers als het gaat om ‘zon-op-dak’. Meer dan twee miljoen woningen zijn inmiddels van zonnepanelen voorzien. Oftewel, steeds meer huishoudens zijn zelf ook energieproducent geworden. Door de groei van hernieuwbare opwek en beperkte netcapaciteit is het in toenemende mate wenselijk dat eindgebruikers hun verbruik afstemmen op de weersafhankelijke, fluctuerende beschikbaarheid van duurzame energie. Wellicht kan het delen van overtollige elektriciteit met een of meerdere buren, of met de energie-gemeenschap bijdragen aan het beter benutten van duurzame energie en dat op een ‘netvriendelijke’ manier. Ook wanneer je zelf geen zonnepanelen hebt -en wellicht ook geen mogelijkheid voor zonnepanelen hebt- kun je op deze manier gebruik maken van duurzaam opgewekte stroom.

Administratief proces

Energie delen is primair een administratief proces, dat kan worden beschouwd als het virtueel op eigen locatie toegang krijgen tot duurzame productiemiddelen die zich fysiek op een andere locatie -maar bij voorkeur wel in de nabijheid- bevinden. Voor een eindgebruiker lijkt het daarmee alsof er bijvoorbeeld zonnepanelen bovenop de eigen woning liggen.

Belangrijk blijft dat het verbruik wordt afgestemd op de beschikbaarheid van duurzame energie. Denk aan het opladen van de auto wanneer de zon op z’n hoogst staat. Wanneer energie-delen en slim gebruik van de energie samengaan, zorgt het voor verminderde druk op de elektriciteitsnetten.

Energie-delen is een onderdeel van het nieuwe energiesysteem

Netbeheerders zijn voorstander van een zorgvuldige inpassing van de EU-wetgeving met betrekking tot energie delen in de Nederlandse Energiewet. Wanneer duurzaam opwekte energie lokaal kan worden gedeeld, draagt het bij aan het ontlasten van de elektriciteitsnetten. Netbeheer Nederland wil daarom dat energie-delen eenvoudig en laagdrempelig voor burgers en bedrijven mogelijk wordt gemaakt. Ook is het nodig dat de extra kosten die worden gemaakt op een rechtvaardige manier worden verdeeld. Tot slot is de belangrijk dat de nieuwe data-activiteiten die nodig zijn om energie-delen mogelijk te maken, als nieuwe rol scherp worden beschreven. Hierbij dient ook de vraag gesteld te worden wie deze nieuwe rollen kunnen gaan vervullen.

One-pager

Er is veel belangstelling voor dit initiatief van de Europese Commissie. Daarom heeft Netbeheer Nederland een one-pager opgesteld met een redeneerlijn voor energie-delen. Deze one-pager kan gebruikt worden om dit onderwerp verder te verkennen en uit te werken.

Klik hier voor de onepager.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter