Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Nieuwe openstelling subsidie circulair textiel

De provincie Noord-Holland stelt € 1 miljoen beschikbaar voor initiatieven die zorgen voor minder consumptie en productie van textiel, en die daarnaast inzetten op beter hergebruik en reparatie.

Provincie Noord-Holland 10 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De subsidieregeling valt binnen het Europese subsidieprogramma Kansen voor West. Partijen kunnen vanaf 15 april 2024 een aanvraag indienen.

Het maximale subsidiebedrag per project is € 500.000 en het minimale bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt € 200.000. De Kansen voor West-bijdrage bedraagt maximaal 40% van de in aanmerking komende subsidiabele kosten. De afhandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

De aanvraag moet passen binnen de onderwerpen refuse, rethink en reduce.

  • Refuse en Rethink: afzien en heroverwegen. Het gaat om minder produceren en minder consumeren.

  • Reduce: verminderen. Minder grondstoffenverbruik tijdens de productie, grondstoffen efficiënter gebruiken en het verminderen van het aantal producten (in volume en in hoeveelheid verschillende items).

Recycling mag beperkt onderdeel uitmaken van de aanvraag, maar projecten die zich (bijna) uitsluitend richten op recycling, zijn uitgesloten. De aanvraag kan zijn voor een nieuw innovatief project maar ook voor opschaling van een bestaand initiatief.

Impact textielindustrie

De productie van textiel heeft wereldwijd een grote impact op mens en milieu. En die impact wordt alsmaar groter omdat er steeds meer textiel wordt geconsumeerd. Voor de productie van wol en katoen wordt veel land en water gebruikt. Voor polyester is aardolie nodig en voor de productie van garen grote hoeveelheden chemicaliën. Wanneer textiel wordt afgedankt wordt het verbrand of gestort met alle negatieve milieueffecten van dien.

De huidige textielindustrie is onhoudbaar en moet veranderen. De omslag naar een circulaire textielsector kan een grote bijdrage leveren aan het reduceren van de wereldwijde CO2-uitstoot en aan de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter