Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Ondertekening governance code Veilige Energienetten

Op donderdag 7 september 2023 hebben de leden van de Ledenraad van Netbeheer Nederland het belang van de Governance code Veilige Energienetten nogmaals onderschreven. Hierbij benadrukken de Nederlandse elektriciteits- en gasnetbeheerders het gedeelde belang van het veilig houden van onze energienetten. Daarnaast wordt veilig werken bevorderd door vaker gasloos en spanningsloos te gaan werken.

Netbeheer Nederland 15 september 2023

Blog

Blog

Meer spannings- en gasloos werken reduceert veiligheidsrisico’s

Bij werkzaamheden aan de elektriciteits- en gasnetten worden regelmatig werkzaamheden verricht terwijl er nog spanning op de elektriciteitskabel of druk op de gasleiding staat. Vaak gebeurt dit vanuit de gedachte om de energielevering voor de eindgebruikers zoveel mogelijk in stand te houden. Het primaire doel van meer spanningsloos en gasloos werken is gericht op het reduceren van de veiligheidsrisico’s. In de huidige tijd van enorme productiegroei en krapte op de arbeidsmarkt is dit extra belangrijk, want met lagere veiligheidsrisico’s zijn er andere opleidingsvereisten waardoor meer mensen aan de slag kunnen in de netwerksector.

De governance code is in 2019 opgesteld samen met Bouwend en Techniek Nederland en benadrukt het veilig houden en werken aan onze energienetten. In april 2023 is een visiedocument opgeleverd door Netbeheer Nederland en WENB over meer spanningsloos en gasloos werken, hetgeen veiligheidsrisico’s moet verkleinen.

De governance code Veilige Energienetten lijkt sterk op de governance code Veiligheid in de Bouw. Er is veel afstemming geweest om afspraken in beide codes goed op elkaar te laten aansluiten. Ook in de toekomst blijven betrokken partijen dit doen. Daarnaast worden samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen onderzocht op het gebied van veilige energienetten. Denk aan beheerders van warmtenetten of drinkwaterbedrijven.

Meer informatie over de code

De governance code Veilige Energienetten en het visiedocument over meer spanningsloos en gasloos werken zijn te vinden op de website van Netbeheer Nederland en geeft richting aan het veilig houden van en veilig werken aan onze energienetten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter