Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Samenwerking tussen gemeente en Liander voorkomt energieafsluitingen

De pilot van de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander om energieafsluitingen bij huishoudens met betalingsproblemen te voorkomen is geslaagd. Uit de eerste resultaten blijkt dat het bij 130 huishoudens waar afsluiting dreigde, is gelukt om een nieuw energiecontract af te sluiten en afsluiting te voorkomen.

Netbeheer Nederland 8 juni 2023

Artikelen

Artikelen

De pilot van de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander om energieafsluitingen bij huishoudens met betalingsproblemen te voorkomen is geslaagd. Uit de eerste resultaten blijkt dat het bij 130 huishoudens waar afsluiting dreigde, is gelukt om een nieuw energiecontract af te sluiten en afsluiting te voorkomen.

Omdat vorig jaar steeds meer huishoudens in betalingsproblemen kwamen door gestegen energieprijzen, ontbonden energieleveranciers ook meer contracten. Na een ontbinding is een netbeheerder wettelijk verplicht om een huishouden af te sluiten van energie. De gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander zijn naar aanleiding daarvan een pilot gestart, waarin op het moment dat afsluiting dreigt er nog een signaal naar de gemeente gaat, zodat schuldhulpverleners tijdig hulp kunnen bieden.

Resultaten pilot

Zowel de buurtteams, die de schuldhulpverlening uitvoeren, als Liander en de gemeente zijn zeer tevreden over de samenwerking. De eerste vier maanden van 2023 heeft Liander 250 meldingen bij de gemeente gedaan van huishoudens die zonder energiecontract kwamen te zitten. Het is de buurtteams gelukt om in contact te treden met 81% van deze huishoudens. Bij 130 van deze huishoudens, waar dus energieafsluiting dreigde, is het na hulp van de buurtteams gelukt een nieuw contract af te sluiten.

Dit aantal kan nog verder oplopen, omdat er zo’n 35 huishoudens nog door de buurtteams worden geholpen. Van de huishoudens die niet konden worden geholpen, bleek een klein deel niet meer op het adres te wonen (3%), geen hulp te willen (4%) of was er geen contact mogelijk omdat bijvoorbeeld na herhaaldelijk aanbellen de deur niet werd opengedaan (19%). Tijdens de pilot is gebleken dat een derde van de meldingen over huishoudens ging die niet eerder zijn gemeld door de energieleverancier.

Na beëindiging van het contract door de energieleverancier stuurt de netbeheerder de Amsterdammer vervolgens nog twee keer een herinnering over het voornemen tot energieafsluiting en zal het de inwoner wijzen op de hulp die de buurtteams kunnen bieden. Later dit jaar gaan Liander en de gemeente kijken of de nieuwe landelijke wetgeving voor afsluitbeleid in de praktijk ‘waterdicht’ is.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter