Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Systeemverandering vereist voor circulaire economie

Hoe nemen we afscheid van de huidige, onhoudbare, lineaire economie en hoe zorgen we ervoor dat deze op alle vlakken circulair wordt ingericht? Op die fundamentele vragen wijzen we de Kamercommissie IenW, in de aanloop naar een debat over circulaire economie waar vooral afvalvraagstukken op de agenda staan.

VNG 6 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Van lineair naar circulair

Om daadwerkelijk een circulaire economie te kunnen realiseren is in onze ogen een systeemverandering vereist, waarvan iedereen onderdeel is en die in gezamenlijkheid wordt opgepakt. In ons paper Krachtig groen herstel van Nederland doen we met IPO en UvW voorstellen om regiodoelen voor circulaire economie op te stellen, grondstoffenstromen te analyseren, praktische belemmeringen weg te nemen en gezamenlijke inkoopkracht aan te wenden om innovaties aan te jagen.

Van afval naar grondstof

Gemeenten hebben de afgelopen jaren enorme stappen gezet om de hoeveelheid restafval te verminderen en afvalscheiding naar een hoger plan te tillen. Zij constateren echter steeds meer dat een substantieel deel van het ingezamelde afval ongeschikt is voor hergebruik of recycling, doordat er aan de ‘voorkant’ van de keten niet goed is nagedacht wat er na het gebruik mee moet gebeuren. Daarom moeten producenten gestimuleerd worden om al bij het ontwerp rekening te houden met hergebruik. We vragen de Kamercommissie om hierop aan te dringen bij de staatsecretaris.

Bijlagen

VNG-inbreng debat circulaire economie

Paper Krachtig groen herstel van Nederland

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter