Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Beter benutten van SDE++-budgetten

Het kabinet had als doelstelling om in 2020 14% van het Nederlandse energiegebruik op te wekken uit duurzame bronnen. Volgens het CBS zal het aandeel naar verwachting blijven steken op 11,1%. Daarbij worden de beschikbare middelen voor de SDE+(+) niet volledig benut, maar in de begrotingsreserve duurzame energie gestort.

CE Delft 22 juli 2021

Rapporten

Rapporten

In dit project hebben we onderzocht of de systematiek van begroten van SDE+(+) een bijdrage kan leveren aan een betere benutting van het SDE+(+)-budget. Sinds het bestaan van de SDE+ is sprake van overschot aan beschikbare middelen en stortingen in de begrotingsreserve. De vraag is of dit structureel is en welke mechanismes kunnen worden aangebracht om te borgen dat geld dat is bedoeld voor duurzame energie daarvoor beschikbaar blijft en, indien het daarvoor beschikbaar blijft, sneller benut kan worden.

Rapport

Beter benutten van SDE++-budgetten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter