Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Ontwerpbesluit ontheffingen enkelvoudige storingsreserve TenneT

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) ontheffingen van de enkelvoudige storingsreserve. Daarmee krijgt TenneT de tijd om verschillende onderdelen van het hoogspanningsnet zodanig te verbeteren dat het net aan regelgeving voor de enkelvoudige storingsreserve voldoet.

Autoriteit Consument & Markt 16 augustus 2022

Vrijstellingen en ontheffingen

Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een hoge mate van betrouwbaarheid. Om te garanderen dat de levering van elektriciteit niet in gevaar komt moeten alle hoogspanningsnetten (110 kV of hoger) extra reservecapaciteit hebben zodat er altijd een ‘vluchtstrook’ beschikbaar is om stroom langs te vervoeren. Dit wordt de enkelvoudige storingsreserve of het n-1 criterium genoemd.

Het onverkort voldoen aan n-1 is niet voor alle netelementen in alle gevallen doelmatig of in het algemeen belang. Daarom hebben netbeheerders voor bepaalde onderdelen van het net vrijstelling gekregen van het n-1 criterium. Hiermee komt er in gebieden die op dit moment te kampen hebben met schaarste, bijvoorbeeld vanwege de snelle opkomst van duurzame opwek, op korte termijn ruimte vrij in het net. Daarnaast kan een netbeheerder van netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger een aanvraag bij de ACM indienen tot ontheffing voor netonderdelen waarin (nog) niet voldaan wordt aan het n-1 criterium of de vrijstellingen.

De aanvraag en het besluit

TenneT heeft bij de ACM een ontheffingsaanvraag ingediend voor alle situaties in het landelijk hoogspanningsnet waar op 1 januari 2021 niet werd voldaan aan de normen. De ACM verleent de meeste van de aangevraagde ontheffingen. De ACM wijst een aantal ontheffingen af omdat niet is voldaan aan de eisen die het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas stelt aan de ontheffingen of omdat TenneT niet aannemelijk heeft gemaakt dat er zoveel uitval mogelijk is als TenneT stelt. In het laatste geval heeft TenneT voldoende aan de vrijstellingen uit het investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en is een ontheffing niet nodig. In het besluit dat de ACM heeft genomen geeft de ACM een algemene omschrijving van de ontheffingen en de voorschriften. In het dictum van het besluit is een tabel opgenomen waarin is opgenomen voor welke netonderdelen en voor welke tijdsduur en maximale uitval de ontheffingen worden verleend. In de bijlagen bij het besluit worden de aangevraagde ontheffingen besproken en beoordeeld.

Achtergrond

Het n-1 criterium houdt in dat een net met een spanningsniveau van 110 kV en hoger zo is aangelegd dat transport van elektriciteit ook verzekerd is als zich een uitvalsituatie voordoet. Een uitvalsituatie is een onvoorziene gebeurtenis waarbij een netonderdeel uitvalt en mogelijk het transport van elektriciteit onderbroken raakt. Dit criterium geldt zowel voor het net in normaal bedrijf als voor de periode dat een deel van het net uit bedrijf is vanwege onderhoud. De norm, de vrijstellingen van de norm, en de mogelijkheid voor ontheffingen, zijn opgenomen in artikel 16, vierde lid, van de Elektriciteitswet en uitgewerkt in het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter