Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023

8 februari 2019

Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023.

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet.(1) Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

In het Grondstoffenakkoord zijn deze ambities onderschreven door op dit moment meer dan 400 bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties.(2) Namens deze partners zijn in 2018 transitieagenda’s voor vijf prioritaire ketens opgesteld: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

In de kabinetsreactie van 29 juni 2018 op de transitie-agenda’s werd aangegeven dat de fase van versnellen en opschalen is aangebroken.(3) De brief opende met de zin ‘Nu is het tijd om woorden om te zetten in daden’. Deze zin, uitgesproken door de voorzitters van de transitieagenda’s, is het leidende motto bij de uitvoering van de plannen en activiteiten uit de transitie-agenda’s. In de kabinetsreactie is het uitvoeringsprogramma voor de circulaire economie aangekondigd, om uitvoering en ‘actie’ te geven aan de inspirerende voornemens uit de transitieagenda’s. Dit uitvoeringsprogramma draagt daarnaast bij aan het behalen van Sustainable Development Goal 12 (SDG12), dat gaat over verantwoorde productie en consumptie. Dit uitvoeringsprogramma is samen met de voorzitters van de transitieagenda’s en de andere partners van het Grondstoffenakkoord opgesteld.

Publicatie

Bekijk het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023

Voetnoten

  1. Kamerstukken II, 32 852, nr.33

  2. Kamerstukken II. 32 852, nr. 46

  3. Kamerstukken II, 32852, nr. 59

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter