Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Symposium Klimaatweb

De integrale aanpak van klimaatadaptatie in jouw regio

Dinsdag 27 september 2022

Met het onlangs verschenen IPCC-rapport is de urgentie van klimaatadaptatie nog eens extra op scherp gezet: de tijd die we over hebben voor effectieve adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar beperkt.

Er zijn veel stakeholders, zowel vanuit gemeenten en provincies als vanuit burgers en bedrijfsleven. Deze veelheid aan verschillende stakeholders vraagt een andere manier van organiseren en aansturen. Tijdens dit symposium nemen verschillende experts je in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken en krijg je handvatten hoe je in jouw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan kunt gaan.

Praktische informatie

 • Dinsdag 27 september 2022

 • 13:00 – 17:30

 • €50 (excl. 21% BTW)

 • Locatie: Amsterdam

Sprekers

Anne Schipper

Voorzitter bij Jong RES

Maarten Verkerk

Adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen

Edward Brans

hoogleraar Duurzaamheid en Milieuaansprakelijkheid aan de Universiteit Utrecht en advocaat bij Pels Rijcken

Floris Boogaard

Senior Consultant bij Deltares en lector Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool Groningen

Inhoud en doelgroep

Het is tijd!

De druk op onze leefomgeving neemt toe en de noodzaak om jouw regio klimaatbestendig te maken ook. Het nationale Deltaprogramma beoogt Nederland in 2050 klimaatbestendig te maken. Wateroverlast, overstromingen, droogte, watertekorten, hitte en bodemdaling zijn daarbij stuk voor stuk grote uitdagingen. Daarnaast zijn er ook nog uitdagingen als een afnemende biodiversiteit en overmaat aan stikstof in het milieu.

Een regionale aanpak, maar hoe dan?

De deltacommissaris stelt in zijn advies dat klimaatadaptatie een kwestie is van ambities stellen op lokaal niveau. Lokale bestuursorganen moeten de benodigde flexibiliteit en aanpasbaarheid van ontwerpen bieden, om ook ná 2050 aanpassingen te maken indien klimaatverandering dit vergt. Dat is een mooi streven, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Er zijn veel stakeholders, zowel vanuit gemeenten en provincies als vanuit burgers en bedrijfsleven. Deze veelheid aan verschillende stakeholders vraagt een andere manier van organiseren en aansturen. Daarbij zijn de belangen van de stakeholders niet altijd hetzelfde. Er is 200 miljoen euro beschikbaar uit het Deltafonds via de Impulsregeling. Dat vergt overleg in de regio: waar gaan we het geld op inzetten? Wie krijgt welk deel? Wat is een logische verdeling? Wat gun je elkaar?

Met het onlangs verschenen IPCC rapport is de urgentie van klimaatadaptatie nog eens extra op scherp gezet: de tijd die we overhebben voor effectieve adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar beperkt.

Het symposium: sprekers en opzet

Tijdens het symposium nemen verschillende experts je in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken en krijg je handvatten hoe je in jouw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan kunt gaan.

Sprekers tijdens dit symposium zijn o.a. Anne Schipper – Voorzitter bij JongRES, Maarten Verkerk – Adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen en Edward Brans – Advocaat bij Pels Rijcken.

De komende tijd houden we je graag op de hoogte over updates rondom het symposium. Volg ons via onze nieuwsbrief, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Doelgroep

Dit kennisevenement is relevant voor beleidsmedewerkers, projectleiders en adviseurs bij gemeenten, provincies, waterschappen en overheden die te maken hebben met de thema’s duurzaamheid en energie. Ook is het interessant voor ondersteunende organisaties als omgevingsdiensten, energiecoöperaties, netbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties en adviesbureaus.

Programma

13:00 – 13:45

Inloop en ontvangst

13:45 – 14:15

Van harde conclusies uit het IPPC rapport naar inspirerende klimaatadaptieve voorbeelden – Floris Boogaard

14:15 – 14:45

Tegenstrijdige belangen bij gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie – Edward Brans

14:45 – 15:00

Pauze

15:00 – 15:30

De kracht van de regio breder benutten. Praktijkcases, struikelblokken en kansen bij het koppelen van opgaven – Maarten Verkerk

15:30 – 16:00

De jeugd heeft de toekomst. Het betrekken van jongeren bij de plannen voor morgen. Leerpunten vanuit de RESSEN – Anne Schipper

16:00 – 16:30

Plenaire discussie

16:30 – 16:40

Reflectie en slotwoord

16:40 – 17:30

Netwerkborrel

Wilt u meer informatie ontvangen?

We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  CONTACTFORMULIER
  Cleo Diesveld

  Programmamanager

  06 – 253 271 03

  cleo@berghauserpont.nl