Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Bij circulair bouwen is het niet alleen van belang vandaag te beginnen met duurzame bouw, maar ook te kijken naar de dag van morgen. In de toekomst moet er een systeemverandering komen die circulariteit in de bouw normaliseert.

Circulariteit

Circulariteit wordt gedefinieerd als: ‘Een economisch systeem waarin waarde behouden blijft of ontstaat door producten en grondstoffen te hergebruiken en vernietiging van grondstoffen te minimaliseren’. Om dit systeem te realiseren is het van belang om de hele keten daar op aan te passen. Dit begint bij het kiezen van duurzaam ontwerp. Dat betekent niet alleen het gebruik van duurzame producten, maar vooral ook onnodig materiaalgebruik voorkomen. Daarna moet er gekeken worden naar de duurzame toepassing en herkomst van nieuwe materialen. Om de cirkel rond te maken moeten voorwerpen ook weer op een optimale manier verwerkt kunnen worden na gebruik. Voor de stimulatie van circulariteit zijn echter meerdere partijen verantwoordelijk.

Verantwoordelijkheid

Voor de implementatie van circulair bouwen zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zo lokaal mogelijk sluiten van de grondstoffenkringloop. Dit zorgt niet alleen voor een vermindering van materiaalverbruik en transport, maar ook voor kansen binnen de lokale economie. Daarnaast hebben leveranciers ook de verantwoordelijkheid om een duurzame dienst of duurzaam product aan te bieden. En ervoor te zorgen dat deze kan worden hergebruikt of zelfs door de leverancier weer wordt meegenomen.

Circulair inkopen

Materiaalgebruik dient in eerste instantie geminimaliseerd te worden. Bij het gebruik van nieuwe materialen is een duurzame herkomst essentieel. Tegenwoordig zijn er veel opties voor biobased materialen om de footprint te verminderen. Het gebruik van FSC en/of PEFC gecertificeerd hout is bijvoorbeeld een goede optie. Gebruik van hoogwaardig materiaal heeft hierbij de voorkeur door de langere levensduur en verhoogde mate van herbruikbaarheid.

Het vroegtijdig beginnen van herinrichting geeft de mogelijkheid om een materiaalanalyse te doen en bijvoorbeeld een materialenpaspoort (welke materialen zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt) en een losmaakbaarheidsindex toe te passen. Dit geeft een overzicht van de mogelijkheden van hergebruik van de huidige materialen.

Als laatste is het goed om circulariteit te stimuleren door afvalstromen bij sloop en bouw goed te scheiden. Zo kunnen materialen optimaal worden gerecycleerd of hergebruikt.

Door deze zaken vanaf het begin mee te nemen bij renovaties of nieuwbouwprojecten kan circulariteit gestimuleerd en gewaarborgd worden. Het is essentieel voor een toekomstbestendige en duurzame bouwsector om circulariteit te stimuleren en te normaliseren.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen en discussie rondom circulair bouwen, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.