Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt rondom de uitvoering van de RES? Schrijf u dan hier in voor dit actualiteitencollege!

  • In slechts één uur bent u bijgepraat over een actueel thema binnen de fysieke leefomgeving en duurzaamheid

  • Op elk gewenst moment te bekijken

  • Na afloop een toets en certificaat

  • 1 studie-uur

Inhoud college

De energietransitie zorgt ervoor dat het verbruik steeds meer elektrisch wordt: auto’s, industrie, warmtepompen, koken, de bouw, etc. Daarnaast loopt het netwerk lokaal in veel buitengebieden op tegen de grenzen van de groei. Het netwerk is niet berekend op de nieuwe stroom die opgewekt wordt in wind- en zonneparken. De stroomcapaciteit staat dus onder druk. Dit vraagt om veel investeringen in het net en om slimme alternatieve oplossingen.

U of uw collega’s zijn momenteel waarschijnlijk bezig om de Regionale Energie Strategieën (RES) en concrete projecten om de energietransitie handen en voeten te geven. Een veelgehoord knelpunt hierbij is dat gemeenten en andere partijen aanlopen tegen de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Er is hiervoor niet één oplossing, het is en-en-en, waarbij slimme keuzes gemaakt moeten worden.

In dit actualiteitencollege wordt op praktische wijze tips, handvatten gegeven om inzicht te krijgen in de knelpunten rondom de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Inschrijven

Schrijf u hier in voor dit actualiteitencollege

Zie ook

Actualiteitencollege waterstoftankstations

Actualiteitencollege datacenters en restwarmte

Actualiteitencollege kernenergie in de energievoorziening

Online college waterstof (gratis beschikbaar)

Bekijk de planning met alle actualiteitencolleges hier