Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0036752

Rechtsgebied

Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht

Overheidsthema

Economie en ondernemen
Milieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 04-01-2020

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee

 2. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele

 3. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 4. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele

 5. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 6. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele

 7. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 8. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele

 9. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 10. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele

 11. Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

 12. Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

 13. Regeling wijziging Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee (aanpassing voorschriften inzake aanvraag)

 14. Uitvoeringsregeling windenergie op zee

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

 2. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 2. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
  artikel: 1

 3. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee
  artikel: 1

 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 5. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 6. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 7. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 8. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 9. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 10. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 11. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 12. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 13. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 14. Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
  artikel: 1

 15. Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
  artikel: 1

 16. Spoedwet aanpak stikstof
  artikel: VI

 17. Waterwet
  artikel: 6.5a

 18. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 8.3

 19. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(04-01-2020)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35092

Aanhangig

34986

Aanhangig

34985

01-01-2020

wijziging

18-12-2019

Stb. 2019, 517

35347

18-12-2019

Stb. 2019, 518

01-01-2019

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 487

34987

18-12-2018

Stb. 2018, 488

01-01-2017

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

01-07-2015

nieuwe-regeling

24-06-2015

Stb. 2015, 261

34058

24-06-2015

Stb. 2015, 262