Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9788776747121 Categorie:
Engels |
1 januari 2013
 | 
0,0 rating
(0)
Ammonia Volatilisation from Livestock Slurries & Mineral Fertilisers

Ammonia emissions from farming are causing environmental problems on local and regional scales in Europe and elsewhere. These emissions also reduce the efficiency of manure as a fertilizer in crop production. This thesis presents a body of research and development on technologies to reduce ammonia emissions from stored animal slurry, field-applied slurry, and mineral fertilizers. The processes involved in the release of ammonia from slurry, the transport of ammonium and pH changes in surface layers of stored slurry, and slurry and fertilizers applied to the surface of bare soils are described. Techniques and management practices that reduce ammonia emission are presented and evaluated. The book provides a better understanding of the relationships between ammonia emissions and the most important underlying processes. This information can be used to develop technologies, models, and decision support for better management of animal manure, leading to a minimal negative impact on the environment and a strong positive impact on plant production. The book makes a contribution to research using basic science to develop applied technological solutions. It also proposes areas for future research that can enable efficient use of manure and reduce environmental pollution. Thesis.

 

Ammoniakemissies uit de landbouw veroorzaken milieuproblemen op lokale en regionale schaal in Europa en elders. Deze emissies verminderen ook de efficiëntie van mest als meststof bij de productie van gewassen. In dit proefschrift wordt onderzoek gedaan naar en gewerkt aan technologieën om de ammoniakemissie uit opgeslagen drijfmest, drijfmest die op het land wordt uitgereden en minerale meststoffen te verminderen. De processen die betrokken zijn bij het vrijkomen van ammoniak uit drijfmest, het transport van ammonium en pH-veranderingen in oppervlaktelagen van opgeslagen drijfmest, en drijfmest en meststoffen die aan het oppervlak van kale bodems worden toegediend, worden beschreven. Technieken en beheerspraktijken die de ammoniakemissie verminderen, worden gepresenteerd en geëvalueerd. Het boek verschaft een beter inzicht in de relaties tussen ammoniakemissie en de belangrijkste onderliggende processen. Deze informatie kan worden gebruikt om technologieën, modellen en beslissingsondersteuning te ontwikkelen voor een beter beheer van dierlijke mest, wat leidt tot een minimale negatieve impact op het milieu en een sterke positieve impact op de plantaardige productie. Het boek levert een bijdrage aan onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van fundamentele wetenschap om toegepaste technologische oplossingen te ontwikkelen. Het stelt ook gebieden voor toekomstig onderzoek voor die een efficiënt gebruik van mest mogelijk kunnen maken en milieuvervuiling kunnen verminderen. Proefschrift.

€28.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht 295 gr
Afmetingen 229 X 152 X 13
ISBN 9788776747121
NUR NAT011000
Type Boek BC