Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781610918343 Categorie:
eng |
1 januari 2018
Beyond Mobility
Cities across the globe have been designed with a primary goal of moving people around quickly–and the costs are becoming ever more apparent. The consequences are measured in smoggy air basins, sprawling suburbs, unsafe pedestrian environments, and despite hundreds of billions of dollars in investments, a failure to stem traffic congestion. Every year our current transportation paradigm generates more than 1.25 million fatalities directly through traffic collisions. Worldwide, 3.2 million people died prematurely in 2010 because of air pollution, four times as many as a decade earlier. Instead of planning primarily for mobility, our cities should focus on the safety, health, and access of the people in them. Beyond Mobility is about prioritizing the needs and aspirations of people and the creation of great places. This is as important, if not more important, than expediting movement. A stronger focus on accessibility and place creates better communities, environments, and economies. Rethinking how projects are planned and designed in cities and suburbs needs to occur at multiple geographic scales, from micro-designs (such as parklets), corridors (such as road-diets), and city-regions (such as an urban growth boundary). It can involve both software (a shift in policy) and hardware (a physical transformation). Moving beyond mobility must also be socially inclusive, a significant challenge in light of the price increases that typically result from creating higher quality urban spaces. There are many examples of communities across the globe working to create a seamless fit between transit and surrounding land uses, retrofit car-oriented suburbs, reclaim surplus or dangerous roadways for other activities, and revitalize neglected urban spaces like abandoned railways in urban centers. The authors draw on experiences and data from a range of cities and countries around the globe in making the case for moving beyond mobility. Throughout the book, they provide an optimistic outlook about the potential to transform places for the better. Beyond Mobility celebrates the growing demand for a shift in global thinking around place and mobility in creating better communities, environments, and economies.
Steden over de hele wereld zijn ontworpen met als hoofddoel mensen snel te verplaatsen – en de kosten worden steeds duidelijker. De gevolgen zijn te meten in smoggy luchtbekkens, uitdijende voorsteden, onveilige voetgangersomgevingen, en ondanks honderden miljarden dollars aan investeringen, een onvermogen om de verkeersopstoppingen te stoppen. Elk jaar veroorzaakt ons huidige vervoersparadigma meer dan 1,25 miljoen dodelijke verkeersslachtoffers. Wereldwijd stierven in 2010 3,2 miljoen mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling, vier keer zoveel als tien jaar eerder. In plaats van in de eerste plaats te plannen voor mobiliteit, zouden onze steden zich moeten richten op de veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van de mensen die er wonen. Voorbij mobiliteit gaat over het prioriteren van de behoeften en aspiraties van mensen en het creëren van geweldige plaatsen. Dit is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan het versnellen van de mobiliteit. Een sterkere focus op toegankelijkheid en plaats creëert betere gemeenschappen, omgevingen en economieën. Het heroverwegen van de manier waarop projecten worden gepland en ontworpen in steden en voorsteden moet op meerdere geografische schalen gebeuren, van microontwerpen (zoals parklets), corridors (zoals wegdiëten) en stadsregio’s (zoals een stedelijke groeigrens). Het kan zowel om software (een verschuiving in beleid) als hardware (een fysieke transformatie) gaan. Verder gaan dan mobiliteit moet ook sociaal inclusief zijn, een belangrijke uitdaging in het licht van de prijsstijgingen die meestal het gevolg zijn van het creëren van stedelijke ruimten van hogere kwaliteit. Er zijn vele voorbeelden van gemeenschappen over de hele wereld die werken aan het creëren van een naadloze aansluiting tussen vervoer en omliggende landgebruik, retrofit auto-georiënteerde voorsteden, terugwinnen van overtollige of gevaarlijke wegen voor andere activiteiten, en revitaliseren van verwaarloosde stedelijke ruimten, zoals verlaten spoorwegen in stedelijke centra. De auteurs putten uit ervaringen en gegevens van een reeks steden en landen over de hele wereld om te pleiten voor mobiliteit voorbij. Doorheen het boek bieden ze een optimistische kijk op de mogelijkheden om plaatsen ten goede te veranderen. Beyond Mobility viert de groeiende vraag naar een verschuiving in het wereldwijde denken over plaats en mobiliteit bij het creëren van betere gemeenschappen, omgevingen en economieën.
€42.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht 635 gr
Afmetingen 254 X 178 X 13
ISBN 9781610918343
NUR POL002000
Type Boek BC