Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780367903879 Categorie:
Engels |
28 mei 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Beyond Recycling

Beyond Recycling critically explores unasked questions around recycling and its prominent position in contemporary thinking about sustainability. It examines and challenges assumptions about why we appear to have so wholeheartedly committed to recycling as a cultural project.

Recycling has become a commonplace notion and widespread practice. Yet its social, cultural and even environmental value has not been considered carefully enough. This book considers recycling as a contemporary cultural idea related to – but not wholly defied by – our response to material waste. It seeks to reclaim recycling from the environmentalists and waste management specialists, to explore the role it plays in wider contemporary discourse. As we become increasingly satiated, and in many cases sickened, by the excesses of modern consumerism, we are rethinking our relationship with the physical stuff that fills our lives. Dissatisfied with empty materialism, we seek new ways to reuse our material culture. Recycling, turning something considered to be waste into something with renewed value, is our primary collective response to the problems arising from consumption; and it is ripe for critical examination.

Beyond Recycling is a fascinating read for conscious consumers and students in the creative arts, design, cultural studies, sustainability and environmental studies.

 

Beyond Recycling verkent op kritische wijze de ongestelde vragen rond recycling en de prominente plaats die het inneemt in het hedendaagse denken over duurzaamheid. Het onderzoekt en daagt veronderstellingen uit over waarom we ons zo vol overgave lijken te hebben toegelegd op recycling als cultureel project.

Recycling is een alledaags begrip en een wijdverbreide praktijk geworden. Toch is de sociale, culturele en zelfs milieuwaarde ervan niet zorgvuldig genoeg overwogen. Dit boek beschouwt recycling als een hedendaags cultureel idee dat verband houdt met – maar niet volledig in strijd is met – onze reactie op materieel afval. Het probeert recycling terug te winnen van de milieuactivisten en specialisten op het gebied van afvalbeheer, en de rol te verkennen die recycling speelt in het bredere hedendaagse discours. Nu we steeds meer verzadigd raken, en in veel gevallen zelfs ziek worden van de excessen van het moderne consumentisme, heroverwegen we onze relatie met de fysieke spullen die ons leven vullen. Ontevreden met het lege materialisme zoeken we naar nieuwe manieren om onze materiële cultuur te hergebruiken. Recycling, het omzetten van iets dat als afval wordt beschouwd in iets met een hernieuwde waarde, is ons belangrijkste collectieve antwoord op de problemen die voortvloeien uit consumptie; en het is rijp voor een kritisch onderzoek.

Beyond Recycling is een fascinerende lectuur voor bewuste consumenten en studenten in de creatieve kunsten, design, culturele studies, duurzaamheid en milieustudies.

 

 

€31.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367903879
NUR SOC002010