Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780367392659 Categorie:
Engels |
30 augustus 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Rubber Recycling
The safe disposal and reuse of industrial and consumer rubber waste continues to pose a serious threat to environmental safety and health, despite the fact that the technology now exits for its effective recycling and reuse. Mountains of used tires confirm the belief that chemically crosslinked rubber is one of the most difficult materials to recycle. That coupled with a long history of failed attempts to create quality products from crumb rubber has resulted in such a resistance to new ideas concerning rubber recycling that very little literature on the subject has even seen the light of day. Rubber Recycling is one of those rare books that has the potential to directly impact our ecological well-being. The editors of this important volume have filled a void in technological responsibility by bringing together a group of international experts who, using substantial research evidence, prove that the utilization of recycled rubber is not just desirable, but is also quite feasible and profitable. This text provides a thorough overview of the fundamentals of rubber and the challenges of recycling. However, the heart of the book lies in its detailed explanation of the various processes currently available to breakdown, recycle, and reuse crosslinked rubber. These include — Unconventional polymer recycling High-pressure, high-temperature sintering Ultrasonic and non ultrasonic devulcanization The use of tire particles as replacement aggregates for low-strength concrete material The utilization of powdered rubber waste in the production of rubber compounds The future potential for recycling waste rubber by blending it with waste plastics Never forgetting that these technologies are meaningless without industry participation, the book concludes with a highly practical discussion on how present market demands can be met with recycled rubber.
De veilige verwijdering en het veilige hergebruik van industrieel en consumentenafval van rubber blijft een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid en de gezondheid van het milieu, ondanks het feit dat er nu technologie bestaat voor de effectieve recycling en het hergebruik ervan. Bergen gebruikte banden bevestigen de overtuiging dat chemisch vernet rubber een van de moeilijkst te recyclen materialen is. Dat, gekoppeld aan een lange geschiedenis van mislukte pogingen om kwaliteitsproducten te maken van kruimelrubber, heeft geleid tot zo’n weerstand tegen nieuwe ideeën over rubberrecycling dat er nog maar heel weinig literatuur over het onderwerp het daglicht heeft gezien. Rubber Recycling is een van die zeldzame boeken die het potentieel heeft om ons ecologisch welzijn rechtstreeks te beïnvloeden. De redacteurs van dit belangrijke boek hebben een leemte in de technologische verantwoordelijkheid opgevuld door een groep van internationale deskundigen samen te brengen die, gebruik makend van substantiële onderzoeksgegevens, bewijzen dat het gebruik van gerecycleerd rubber niet alleen wenselijk is, maar ook zeer haalbaar en winstgevend. Deze tekst geeft een grondig overzicht van de grondslagen van rubber en de uitdagingen van recycling. Het hart van het boek ligt echter in de gedetailleerde uitleg van de verschillende processen die momenteel beschikbaar zijn om verknoopt rubber af te breken, te recycleren en opnieuw te gebruiken. Deze omvatten — Onconventionele polymeerrecycling Hoge druk, hoge temperatuur sinteren Ultrasone en niet-ultrasone devulcanisatie Het gebruik van banddeeltjes als vervangende aggregaten voor betonmateriaal met lage sterkte Het gebruik van rubberafval in poedervorm voor de productie van rubbercompounds Het toekomstige potentieel voor het recyclen van afvalrubber door het te mengen met afvalplastics Zonder te vergeten dat deze technologieën zinloos zijn zonder deelname van de industrie, sluit het boek af met een zeer praktische discussie over hoe aan de huidige markteisen kan worden voldaan met gerecycled rubber.
€75.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367392659
NUR TEC055000