Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781603587839 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Burn
An 800-CEO-READ Editor’s Choice March 2019 How We Can Harness Carbon to Help Solve the Climate Crisis In order to rescue ourselves from climate catastrophe, we need to radically alter how humans live on Earth. We have to go from spending carbon to banking it. We have to put back the trees, wetlands, and corals. We have to regrow the soil and turn back the desert. We have to save whales, wombats, and wolves. We have to reverse the flow of greenhouse gases and send them in exactly the opposite direction: down, not up. We have to flip the carbon cycle and run it backwards. For such a revolutionary transformation we’ll need civilization 2.0. A secret unlocked by the ancients of the Amazon for its ability to transform impoverished tropical soils into terra preta-fertile black earths-points the way. The indigenous custom of converting organic materials into long lasting carbon has enjoyed a reawakening in recent decades as the quest for more sustainable farming methods has grown. Yet the benefits of this carbonized material, now called biochar, extend far beyond the soil. Pyrolyzing carbon has the power to restore a natural balance by unmining the coal and undrilling the oil and gas. Employed to its full potential, it can run the carbon cycle in reverse and remake Earth as a garden planet. Burn looks beyond renewable biomass or carbon capture energy systems to offer a bigger and bolder vision for the next phase of human progress, moving carbon from wasted sources: into soils and agricultural systems to rebalance the carbon, nitrogen, and related cycles; enhance nutrient density in food; rebuild topsoil; and condition urban and agricultural lands to withstand flooding and drought to cleanse water by carbon filtration and trophic cascades within the world’s rivers, oceans, and wetlands to shift urban infrastructures such as buildings, roads, bridges, and ports, incorporating drawdown materials and components, replacing steel, concrete, polymers, and composites with biological carbon to drive economic reorganization by incentivizing carbon drawdown Fully developed, this approach costs nothing-to the contrary, it can save companies money or provide new revenue streams. It contains the seeds of a new, circular economy in which energy, natural resources, and human ingenuity enter a virtuous cycle of improvement. Burn offers bold new solutions to climate change that can begin right now.
Een 800-CEO-READ Editor’s Choice Maart 2019 Hoe we koolstof kunnen benutten om de klimaatcrisis te helpen oplossen Om onszelf te redden van een klimaatcatastrofe, moeten we de manier waarop mensen op aarde leven radicaal veranderen. We moeten koolstof niet langer uitgeven, maar opsparen. We moeten de bomen, wetlands en koralen terugbrengen. We moeten de bodem herstellen en de woestijn doen herleven. We moeten walvissen, wombats en wolven redden. We moeten de stroom broeikasgassen omkeren en ze precies de andere kant op sturen: omlaag, niet omhoog. We moeten de koolstofcyclus omkeren en achteruit laten lopen. Voor zo’n revolutionaire transformatie hebben we beschaving 2.0 nodig. Een geheim dat door de Ouden van het Amazonegebied werd ontsloten vanwege zijn vermogen om verarmde tropische bodems om te zetten in terra preta – vruchtbare zwarte aarde – wijst de weg. De inheemse gewoonte om organisch materiaal om te zetten in duurzame koolstof heeft de laatste decennia een wederopleving gekend naarmate de zoektocht naar duurzamere landbouwmethoden is toegenomen. De voordelen van dit verkoolde materiaal, dat nu biochar wordt genoemd, reiken echter veel verder dan de bodem. Pyrolyserende koolstof heeft het vermogen om een natuurlijk evenwicht te herstellen door de ontginning van steenkool en het aanboren van olie en gas ongedaan te maken. Als het volledig wordt benut, kan het de koolstofcyclus omkeren en van de aarde een tuinplaneet maken. Burn kijkt verder dan hernieuwbare biomassa of koolstofafvangende energiesystemen en biedt een grotere en gedurfdere visie voor de volgende fase van menselijke vooruitgang, waarbij koolstof uit verspilde bronnen wordt gehaald: in bodems en landbouwsystemen om de koolstof-, stikstof-, en aanverwante cycli opnieuw in evenwicht te brengen; de nutriëntendichtheid in voedsel te verhogen; de bovengrond opnieuw op te bouwen; stedelijke gebieden en landbouwgrond bestand te maken tegen overstromingen en droogte water te zuiveren door koolstoffiltratie en trofische cascades in ‘s werelds rivieren, oceanen en wetlands stedelijke infrastructuur zoals gebouwen, wegen, bruggen en havens te verschuiven door er materialen en componenten voor koolstofopslag in op te nemen, staal, beton, polymeren en composietmaterialen te vervangen door biologische koolstof economische reorganisatie te bevorderen door koolstofopslag te stimuleren Volledig ontwikkeld kost deze aanpak niets, integendeel, hij kan bedrijven geld besparen of nieuwe inkomstenstromen opleveren. Het bevat de kiemen van een nieuwe, circulaire economie waarin energie, natuurlijke hulpbronnen en menselijk vernuft in een opwaartse spiraal van verbetering terechtkomen. Burn biedt gedurfde nieuwe oplossingen voor klimaatverandering die nu al kunnen beginnen.
€28.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht 386 gr
Afmetingen 229 X 152 X 20
ISBN 9781603587839
NUR TEC010020
Type Boek BB