Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
eng |
30 november 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Environment and Sustainable Development

This volume provides a comprehensive account of the linkages between environment and sustainable development in society from an interdisciplinary perspective. With its case studies from across the world, including countries such as India, Australia, South Africa, Sri Lanka, USA, Croatia, Italy, Brazil, Japan, and Kenya, it explores critical environmental issues concerning energy justice, queer ecology, mountain cultures, incarceration, energy strategies, mining tourism, pollution control mechanisms, social impacts of oil and gas production, contract farming, gender mainstreaming, climate change, and droughts and adaptation strategies along with literacy, leisure, wellbeing, development, sexuality, sustainability and environmental education. The book examines several dimensions within global environment of the adverse impact of developmental activities, discusses sustainable development activities undertaken in contemporary times, and underscores the importance of a just, people-centric policy framework in promoting sustainable development.

Lucid and topical, this book will be useful to scholars and researchers of environmental studies, development studies, sustainable development, political studies, sociology, and political economy. It will also interest policymakers, development practitioners, NGOs and think tanks working on environment and sustainable development, climate issues and SDGs.

 

Dit volume biedt een uitgebreide uiteenzetting over de verbanden tussen milieu en duurzame ontwikkeling in de samenleving vanuit een interdisciplinair perspectief. Aan de hand van casestudies uit de hele wereld, waaronder landen als India, Australië, Zuid-Afrika, Sri Lanka, de VS, Kroatië, Italië, Brazilië, Japan en Kenia, worden kritieke milieuvraagstukken verkend met betrekking tot energierechtvaardigheid, queer ecologie, bergculturen, opsluiting, energiestrategieën, mijnbouwtoerisme, mechanismen om vervuiling tegen te gaan, sociale gevolgen van olie- en gaswinning, contractlandbouw, gendermainstreaming, klimaatverandering, droogte en aanpassingsstrategieën samen met alfabetisering, vrije tijd, welzijn, ontwikkeling, seksualiteit, duurzaamheid en milieueducatie. Het boek onderzoekt verschillende dimensies binnen het mondiale milieu van de nadelige gevolgen van ontwikkelingsactiviteiten, bespreekt duurzame ontwikkelingsactiviteiten die in de hedendaagse tijd worden ondernomen, en onderstreept het belang van een rechtvaardig, mensgericht beleidskader bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Dit boek is helder en actueel en zal nuttig zijn voor wetenschappers en onderzoekers op het gebied van milieustudies, ontwikkelingsstudies, duurzame ontwikkeling, politieke studies, sociologie en politieke economie. Het zal ook interessant zijn voor beleidsmakers, ontwikkelingswerkers, ngo’s en denktanks die zich bezighouden met milieu en duurzame ontwikkeling, klimaatkwesties en de SDG’s.

€152.40

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367541828
NUR SOC015000
Type Boek BB