Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9783030435127 Categorie:
Engels |
11 oktober 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Engendering the Energy Transition
This book brings together diverse contributions exploring the integration of gender equality in current national energy policies and international energy frameworks across the Global South and North. Taking a multi-disciplinary approach, this collection contributes to building a body of independent empirical evidence about the impacts of the energy transition on socio-economic outcomes, with a focus on gender differentiated choices of energy forms. The book includes short reflections in each chapter allowing the reader to explore the content from an alternative perspective. The common thread enabling the book to actively contribute to engendering the energy transition is its approach to the topic from a primarily ‘gender’ driven perspective. The book draws many useful lessons from practice and shares gender mainstreaming tools for use across the Global South and the North. Such an approach brings novel insights from theoretical, methodological and practical perspectives, which further promotes cross-disciplinary learning and will be of interest to researchers and practitioners from across the Energy and Gender disciplines.
Dit boek brengt diverse bijdragen samen waarin de integratie van gendergelijkheid in het huidige nationale energiebeleid en internationale energiekaders in het Zuiden en het Noorden van de wereld wordt onderzocht. Vanuit een multidisciplinaire benadering draagt deze verzameling bij aan de opbouw van een corpus van onafhankelijk empirisch bewijs over de effecten van de energietransitie op sociaaleconomische resultaten, met een focus op genderspecifieke keuzes van energievormen. Het boek bevat in elk hoofdstuk korte beschouwingen die de lezer in staat stellen de inhoud vanuit een alternatief perspectief te verkennen. De rode draad die het boek in staat stelt actief bij te dragen aan het bewerkstelligen van de energietransitie is de benadering van het onderwerp vanuit een primair ‘gender’-gedreven perspectief. Het boek trekt veel nuttige lessen uit de praktijk en deelt instrumenten voor gendermainstreaming die zowel in het Zuiden als in het Noorden kunnen worden gebruikt. Een dergelijke benadering brengt nieuwe inzichten vanuit theoretisch, methodologisch en praktisch oogpunt, wat het interdisciplinair leren verder bevordert en van belang zal zijn voor onderzoekers en praktijkmensen uit alle energie- en genderdisciplines.
€125.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9783030435127
NUR SOC042000