Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780367542788 Categorie:
Engels |
23 februari 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Energy Transition

This book presents both the importance of energy transition and its associated difficulties. Energy Transition, Second Edition, provides an explanation of the physical concepts of energy and power and also reviews global energy consumption and our dependence on energy.

The book discusses the links between the economy and energy. It explains the drawbacks and dangers of different energy sources and tries to compare them. By reviewing future energy resources, it evaluates several transition scenarios.

The book shows that the laws of physics prevent the emergence of simple, pleasant solutions, but it proposes potential solutions and encourages readers to develop better processes from energy sources to production to consumption.

This book will be of interest to engineers and undergraduate and graduate students studying and working in various fields of energy; producers of fossil, gas, oil, coal, electric, renewable, and nuclear energy; and anyone interested in better understanding these fundamental problems for our future.

FEATURES

  • Discusses the current issues with energy transition
  • Covers several energy transition scenarios and their associated difficulties
  • Presents the links between economy and energy
  • Highlights the importance of a global discussion of energy
  • Encourages the development of better, improved processes in energy sources from production to consumption

 

Dit boek presenteert zowel het belang van energietransitie als de bijbehorende moeilijkheden. Energietransitie, tweede editie, geeft uitleg over de natuurkundige concepten van energie en vermogen en bespreekt ook het wereldwijde energieverbruik en onze afhankelijkheid van energie.

Het boek bespreekt de verbanden tussen economie en energie. Het legt de nadelen en gevaren van verschillende energiebronnen uit en probeert ze te vergelijken. Aan de hand van een overzicht van de toekomstige energiebronnen worden verschillende overgangsscenario’s geëvalueerd.

Het boek toont aan dat de wetten van de fysica het ontstaan van eenvoudige, aangename oplossingen in de weg staan, maar het stelt mogelijke oplossingen voor en moedigt de lezers aan betere processen te ontwikkelen, van energiebronnen over productie tot verbruik.

Dit boek zal van belang zijn voor ingenieurs en bachelor- en masterstudenten die studeren en werken op verschillende gebieden van energie; producenten van fossiele, gas-, olie-, steenkool-, elektrische, hernieuwbare en kernenergie; en iedereen die geïnteresseerd is in een beter begrip van deze fundamentele problemen voor onze toekomst.

KENMERKEN

 • Bespreekt de huidige problemen met energietransitie
  behandelt verschillende scenario’s voor energietransitie en de bijbehorende problemen
 • Behandelt de verbanden tussen economie en energie
 • Benadrukt het belang van een wereldwijde discussie over energie
  moedigt de ontwikkeling aan van betere, verbeterde processen in energiebronnen van productie tot consumptie
€165.10

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367542788
NUR SCI024000