Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0
Artikelnummer: 9781541758230 Categorieën: , ,
eng |
12 januari 2021
The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet

A renowned climate scientist shows how fossil fuel companies have waged a thirty-year campaign to deflect blame and responsibility and delay action on climate change, and offers a battle plan for how we can save the planet.

Recycle. Fly less. Eat less meat. These are some of the ways that we’ve been told can slow climate change. But the inordinate emphasis on individual behavior is the result of a marketing campaign that has succeeded in placing the responsibility for fixing climate change squarely on the shoulders of individuals.

Fossil fuel companies have followed the example of other industries deflecting blame (think “guns don’t kill people, people kill people”) or greenwashing (think of the beverage industry’s “Crying Indian” commercials of the 1970s). Meanwhile, they’ve blocked efforts to regulate or price carbon emissions, run PR campaigns aimed at discrediting viable alternatives, and have abdicated their responsibility in fixing the problem they’ve created. The result has been disastrous for our planet.

In The New Climate War, Mann argues that all is not lost. He draws the battle lines between the people and the polluters-fossil fuel companies, right-wing plutocrats, and petrostates. And he outlines a plan for forcing our governments and corporations to wake up and make real change, including:

  • A common-sense, attainable approach to carbon pricing- and a revision of the well-intentioned but flawed currently proposed version of the Green New Deal;
  • Allowing renewable energy to compete fairly against fossil fuels
  • Debunking the false narratives and arguments that have worked their way into the climate debate and driven a wedge between even those who support climate change solutions
  • Combatting climate doomism and despair-mongering

With immensely powerful vested interests aligned in defense of the fossil fuel status quo, the societal tipping point won’t happen without the active participation of citizens everywhere aiding in the collective push forward. This book will reach, inform, and enable citizens everywhere to join this battle for our planet.

 

Een gerenommeerde klimaatwetenschapper laat zien hoe fossiele brandstofbedrijven al dertig jaar lang een campagne voeren om de schuld en verantwoordelijkheid af te schuiven en actie tegen klimaatverandering uit te stellen, en biedt een strijdplan voor hoe we de planeet kunnen redden.

Recycle. Vlieg minder. Eet minder vlees. Dit zijn enkele van de manieren waarop we de klimaatverandering kunnen vertragen, zo is ons verteld. Maar de overdreven nadruk op individueel gedrag is het resultaat van een marketingcampagne die erin geslaagd is de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de klimaatverandering volledig op de schouders van individuen te leggen.

Fossiele-brandstofbedrijven hebben het voorbeeld gevolgd van andere industrieën die de schuld afschuiven (denk aan “guns don’t kill people, people kill people”) of greenwashing (denk aan de “Crying Indian”-reclames van de drankindustrie in de jaren zeventig). Ondertussen hebben ze pogingen geblokkeerd om de uitstoot van koolstof te reguleren of te beprijzen, hebben ze PR-campagnes gevoerd om levensvatbare alternatieven in diskrediet te brengen en hebben ze hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van het door hen veroorzaakte probleem verzaakt. Het resultaat is desastreus voor onze planeet.

In The New Climate War betoogt Mann dat niet alles verloren is. Hij trekt de lijnen van de strijd tussen de mensen en de vervuilers – fossiele brandstoffen bedrijven, rechtse plutocraten, en petrostaten. En hij schetst een plan om onze regeringen en bedrijven te dwingen wakker te worden en echte veranderingen door te voeren, inclusief:

  • Een gezond verstand, haalbare aanpak van koolstofbeprijzing – en een herziening van de goedbedoelde, maar gebrekkige versie van de Green New Deal die momenteel wordt voorgesteld;
  • Hernieuwbare energie eerlijk laten concurreren met fossiele brandstoffen
  • Het ontkrachten van de valse verhalen en argumenten die zich in het klimaatdebat hebben vastgebeten en een wig hebben gedreven tussen zelfs degenen die oplossingen voor de klimaatverandering steunen
  • Het bestrijden van klimaatdomisme en wanhoopszaaierij

Met immens machtige gevestigde belangen ter verdediging van de fossiele brandstoffen status quo, zal het maatschappelijke omslagpunt niet gebeuren zonder de actieve deelname van burgers overal te helpen in de collectieve push voorwaarts. Dit boek zal burgers overal ter wereld bereiken, informeren en in staat stellen om deel te nemen aan deze strijd voor onze planeet.

€34.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal eng
Gewicht 583 gr
Afmetingen 241 X 157 X 32
ISBN 9781541758230
NUR SCI092000
Type Boek BB