Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780470021521 Categorieën: ,
Engels |
1 januari 2006
 | 
0,0 rating
(0)
Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics
Pyrolysis is a recycling technique converting plastic waste into fuels, monomers, or other valuable materials by thermal and catalytic cracking processes. It allows the treatment of mixed, unwashed plastic wastes. For many years research has been carried out on thermally converting waste plastics into useful hydrocarbons liquids such as crude oil and diesel fuel. Recently the technology has matured to the point where commercial plants are now available. Pyrolysis recycling of mixed waste plastics into generator and transportation fuels is seen as the answer for recovering value from unwashed, mixed plastics and achieving their desired diversion from landfill. This book provides an overview of the science and technology of pyrolysis of waste plastics. It describes the types of plastics that are suitable for pyrolysis recycling, the mechanism of pyrolytic degradation of various plastics, characterization of the pyrolysis products and details of commercially mature pyrolysis technologies. This book also covers co-pyrolysis technology, including: waste plastic/waste oil, waste plastics/coal, and waste plastics/rubber.
Pyrolyse is een recyclingtechniek waarbij kunststofafval door middel van thermische en katalytische kraakprocessen wordt omgezet in brandstoffen, monomeren of andere waardevolle materialen. Zij maakt de behandeling van gemengd, ongewassen kunststofafval mogelijk. Jarenlang is onderzoek verricht naar de thermische omzetting van afvalplastics in nuttige koolwaterstofhoudende vloeistoffen zoals ruwe olie en dieselbrandstof. Onlangs is de technologie zo ver ontwikkeld dat er nu commerciële installaties beschikbaar zijn. Recycling door middel van pyrolyse van gemengde afvalkunststoffen tot generator- en transportbrandstoffen wordt gezien als het antwoord om waarde terug te winnen uit ongewassen, gemengde kunststoffen en de gewenste vermindering van het storten ervan te bereiken. Dit boek geeft een overzicht van de wetenschap en technologie van pyrolyse van afvalplastics. Het beschrijft de soorten kunststoffen die geschikt zijn voor recycling door pyrolyse, het mechanisme van pyrolytische afbraak van verschillende kunststoffen, karakterisering van de pyrolyseproducten en details van commercieel rijpe pyrolyse-technologieën. Dit boek behandelt ook co-pyrolyse technologie, inclusief: afvalkunststof/afvalolie, afvalkunststof/kolen, en afvalkunststof/rubber.
€414.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht 1696 gr
Afmetingen 253 X 175 X 54
ISBN 9780470021521
NUR TEC055000