Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780367754082 Categorieën: ,
eng |
19 april 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Making Climate Action More Effective
Almost every country has formulated its Nationally Determined Contribution to the global response to climate change. These national climate action plans were key to the landmark adoption of the 2015 Paris Agreement. They will also be central to its implementation – even if, taken together, current plans are insufficient to meet the aims of the Paris Agreement. Every five years, countries update their NDCs to demonstrate increased ambition. But while essential, ambition alone is not enough. This book shows that to be able to realize their climate ambition, countries also need to enhance the effectiveness of their plans and policies. Enhancing effectiveness involves improving the transparency, coherence and implementability of their NDCs. To ramp up ambition and effectiveness, future NDCs must build on and learn from experience. Based on a detailed analysis of the first round of NDCs by some of the world’s most knowledgeable climate policy experts, this book offers critical insights relevant to mitigation, adaptation and means of implementation. The book also discusses key elements of the Paris Agreement and broader climate policy, including the Enhanced Transparency Framework and the Paris Committee on Capacity Building, as well as considerations of equity and development. It is a must-read for researchers, policymakers, practitioners, and civil-society experts working on climate policy. The chapters in this book were originally published as a special issue of the Climate Policy.
Bijna elk land heeft zijn nationaal vastgestelde bijdrage aan de mondiale respons op de klimaatverandering geformuleerd. Deze nationale klimaatactieplannen waren essentieel voor de historische goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs van 2015. Zij zullen ook centraal staan bij de uitvoering ervan – zelfs als de huidige plannen samen onvoldoende zijn om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. Om de vijf jaar moeten landen hun NDC’s bijwerken om blijk te geven van meer ambitie. Maar hoewel ambitie alleen essentieel is, is het niet genoeg. Dit boek laat zien dat landen, om hun klimaatambitie waar te kunnen maken, ook de effectiviteit van hun plannen en beleid moeten verbeteren. Het vergroten van de effectiviteit houdt in dat de transparantie, samenhang en uitvoerbaarheid van hun NDC’s moeten worden verbeterd. Om de ambitie en de doeltreffendheid op te voeren, moeten toekomstige NDC’s voortbouwen op en leren van de opgedane ervaring. Dit boek is gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de eerste ronde NDC’s door een aantal van ‘s werelds meest deskundige deskundigen op het gebied van klimaatbeleid en biedt cruciale inzichten met betrekking tot mitigatie, adaptatie en uitvoeringsmiddelen. Het boek bespreekt ook belangrijke elementen van de Overeenkomst van Parijs en het klimaatbeleid in bredere zin, waaronder het verbeterde transparantiekader en het Comité van Parijs voor capaciteitsopbouw, evenals overwegingen van rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het is een must-read voor onderzoekers, beleidsmakers, praktijkmensen en deskundigen uit het maatschappelijk middenveld die werken aan klimaatbeleid. De hoofdstukken in dit boek zijn oorspronkelijk gepubliceerd als een speciale uitgave van Climate Policy.
€152.40

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367754082
NUR SCI092000
Type Boek BB