Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789211172287 Categorieën: ,
Engels |
17 augustus 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Pathways to sustainable energy

Energy underpins the development of economies and most of the goals and targets of the 2030 Agenda on Sustainable Development (2030 Agenda). The energy sector plays a critical role in finding solutions for both sustainable development and climate change mitigation. Since the universal agreement on the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs) including the goal on sustainable energy SDG 7 in 2015, countries have commenced with the implementation of the 2030 Agenda. However, at this stage, there is a gap between the agreed energy and climate targets and the strategies and systems that are being put in place today to achieve them. Accelerated and more ambitious strategies and policies will be needed to fill the persistent gaps to achieve the 2030 Agenda, and in particular, energy will need to play an increasing role across various SDGs. If gaps are not addressed urgently, more drastic and expensive action will be required to avoid extreme and, potentially, unrecoverable adaptation measures. Currently, there are many different interpretations of what is “sustainable energy”. Countries in the region of the United Nations Economic Commission for Europe (ECE) have not yet agreed on a collective pathway to achieve energy for sustainable development. For the ECE region there is an important opportunity to explore the implications of different sustainable energy pathways and to work together on developing and deploying policies and measures to attain the 2030 Agenda. This is why the Committee on Sustainable Energy (the Committee) initiated this flagship project “Pathways to Sustainable Energy” (the project). The objective of the project is the development of strategies and actions to ensure the attainment of sustainable energy in the ECE region . The project’s goal is to strengthen the knowledge and capacities of countries to develop, implement and track national sustainable energy policies aligned with their commitments on climate change and sustainable development, and to understand the objectives and actions of other countries. The project aims to contribute concretely to climate change mitigation and sustainable development.

 

Energie ligt aan de basis van de ontwikkeling van economieën en van de meeste doelstellingen en streefcijfers van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (2030-agenda). De energiesector speelt een cruciale rol bij het vinden van oplossingen voor zowel duurzame ontwikkeling als het beperken van de klimaatverandering. Sinds de universele overeenstemming over de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waaronder het doel inzake duurzame energie SDG 7 in 2015, zijn landen begonnen met de uitvoering van de 2030-agenda. In dit stadium gaapt er echter een kloof tussen de overeengekomen energie- en klimaatdoelstellingen en de strategieën en systemen die vandaag worden ingevoerd om ze te bereiken. Er zullen versnelde en ambitieuzere strategieën en beleidsmaatregelen nodig zijn om de hardnekkige leemten op te vullen en de 2030-agenda te verwezenlijken, en met name zal energie een steeds grotere rol moeten spelen in de verschillende SDG’s. Als de lacunes niet dringend worden aangepakt, zullen drastischer en duurdere maatregelen nodig zijn om extreme en mogelijk niet terug te winnen aanpassingsmaatregelen te vermijden. Momenteel bestaan er veel verschillende interpretaties van wat “duurzame energie” is. De landen in de regio van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE) zijn het nog niet eens geworden over een collectief traject om energie voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Voor de ECE-regio is er een belangrijke kans om de implicaties van verschillende trajecten voor duurzame energie te onderzoeken en samen te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van beleidslijnen en maatregelen om de 2030-agenda te verwezenlijken. Daarom heeft het Comité voor duurzame energie (het Comité) dit vlaggenschipproject “Trajecten naar duurzame energie” (het project) geïnitieerd. Doel van het project is de ontwikkeling van strategieën en maatregelen om duurzame energie in de ECE-regio te verwezenlijken. Het doel van het project is de kennis en de capaciteiten van de landen te versterken om een nationaal beleid inzake duurzame energie te ontwikkelen, uit te voeren en te volgen dat in overeenstemming is met hun verbintenissen inzake klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, en inzicht te verwerven in de doelstellingen en acties van andere landen. Het project beoogt concreet bij te dragen tot de beperking van de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

€55.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789211172287
NUR BUS070040