Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0
Artikelnummer: 9780367465063 Categorieën: ,
Engels |
30 augustus 2020
Network Governance and Energy Transitions in European Cities

This book investigates and evaluates the opportunities and limitations of network governance in building local capacity for energy infrastructure governance.

Presenting a comparative analysis of three city cases from across Europe- Birmingham, Frankfurt and Budapest- this book demonstrates how local factors shape the prospect of network governance to support low-carbon energy transitions. It maps out existing governance networks, highlighting the actors involved and their interactions with one another, and also discusses the role and embeddedness of networks in the urban governance of low-carbon energy. Drawing on case study evidence, Nochta develops a comparative analysis which discusses the intricate connections between network characteristics, context and impact. It highlights that organisational fragmentation; the complexity of the low-carbon energy problem and historical developments all influence network characteristics in terms of degree of integration and vertical (hierarchical) power relationships among network actors. Overall, the book concludes that understanding such links between context and networks is crucial when designing and implementing new governance models aimed at facilitating and governing low-carbon urban development.

Low-Carbon Energy Transitions in European Cities will be of great interest to scholars of energy policy, urban governance and sustainability transitions.

 

Dit boek onderzoekt en evalueert de mogelijkheden en beperkingen van netwerkgovernance bij het opbouwen van lokale capaciteit voor het beheer van energie-infrastructuur.

Aan de hand van een vergelijkende analyse van drie steden uit heel Europa – Birmingham, Frankfurt en Boedapest – laat dit boek zien hoe lokale factoren vorm geven aan de vooruitzichten van netwerkgovernance ter ondersteuning van koolstofarme energietransities. Het brengt bestaande bestuurlijke netwerken in kaart, belicht de betrokken actoren en hun onderlinge interacties, en bespreekt ook de rol en de verankering van netwerken in het stedelijk bestuur van koolstofarme energie. Op basis van casestudies ontwikkelt Nochta een vergelijkende analyse waarin de complexe verbanden tussen netwerkkenmerken, context en impact worden besproken. Er wordt benadrukt dat organisatorische fragmentatie, de complexiteit van het koolstofarme energieprobleem en historische ontwikkelingen allemaal van invloed zijn op netwerkkenmerken in termen van mate van integratie en verticale (hiërarchische) machtsverhoudingen tussen netwerkactoren. In het algemeen concludeert het boek dat het begrijpen van dergelijke verbanden tussen context en netwerken van cruciaal belang is bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe bestuursmodellen gericht op het faciliteren en besturen van koolstofarme stedelijke ontwikkeling.

Low-Carbon Energy Transitions in European Cities zal van groot belang zijn voor wetenschappers op het gebied van energiebeleid, stedelijk bestuur en duurzaamheidstransities.

€59.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367465063
NUR POL000000