Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780128187623 Categorieën: ,
Engels |
1 februari 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Technological Learning in the Transition to a Low-Carbon Energy System

Technological Learning in the Transition to a Low-Carbon Energy System: Conceptual Issues, Empirical Findings, and Use in Energy Modeling quantifies key trends and drivers of energy technologies deployed in the energy transition. It uses the experience curve tool to show how future cost reductions and cumulative deployment of these technologies may shape the future mix of the electricity, heat and transport sectors. The book explores experience curves in detail, including possible pitfalls, and demonstrates how to quantify the ‘quality’ of experience curves. It discusses how this tool is implemented in models and addresses methodological challenges and solutions.

For each technology, current market trends, past cost reductions and underlying drivers, available experience curves, and future prospects are considered. Electricity, heat and transport sector models are explored in-depth to show how the future deployment of these technologies-and their associated costs-determine whether ambitious decarbonization climate targets can be reached – and at what costs. The book also addresses lessons and recommendations for policymakers, industry and academics, including key technologies requiring further policy support, and what scientific knowledge gaps remain for future research.

  • Provides a comprehensive overview of trends and drivers for major energy technologies expected to play a role in the energy transition
  • Delivers data on cost trends, helping readers gain insights on how competitive energy technologies may become, and why
  • Reviews the use of learning curves in environmental impacts for lifecycle assessments and energy modeling
  • Features social learning for cost modeling and technology diffusion, including where consumer preferences play a major role

 

Technological Learning in the Transition to a Low-Carbon Energy System: Conceptual Issues, Empirical Findings, and Use in Energy Modeling kwantificeert de belangrijkste trends en drijvende krachten achter de energietechnologieën die worden ingezet in de energietransitie. Het gebruikt het instrument van de ervaringscurve om te laten zien hoe toekomstige kostenverlagingen en de cumulatieve inzet van deze technologieën de toekomstige mix van de elektriciteits-, warmte- en vervoerssectoren kunnen bepalen. Het boek gaat dieper in op de ervaringscurven, inclusief mogelijke valkuilen, en laat zien hoe de ‘kwaliteit’ van ervaringscurven kan worden gekwantificeerd. Het bespreekt hoe dit instrument in modellen wordt geïmplementeerd en gaat in op methodologische uitdagingen en oplossingen.

Voor elke technologie wordt gekeken naar de huidige markttrends, kostenverlagingen in het verleden en onderliggende factoren, beschikbare ervaringscurves en toekomstperspectieven. Modellen voor de elektriciteits-, warmte- en vervoerssector worden diepgaand onderzocht om te laten zien hoe de toekomstige inzet van deze technologieën – en de daarmee samenhangende kosten – bepaalt of ambitieuze klimaatdoelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie kunnen worden gehaald – en tegen welke kosten. Het boek behandelt ook lessen en aanbevelingen voor beleidsmakers, de industrie en academici, met inbegrip van belangrijke technologieën die verdere beleidsondersteuning vereisen, en welke wetenschappelijke kennislacunes er nog zijn voor toekomstig onderzoek.

  • biedt een uitgebreid overzicht van trends en drijvende krachten voor de belangrijkste energietechnologieën die naar verwachting een rol zullen spelen in de energietransitie
  • levert gegevens over kostentrends, waardoor lezers inzicht krijgen in hoe concurrerend energietechnologieën kunnen worden, en waarom
  • bespreekt het gebruik van leercurves in milieueffecten voor levenscyclusbeoordelingen en energiemodellering
  • beschrijft sociaal leren voor kostenmodellering en technologieverspreiding, ook wanneer consumentenvoorkeuren een belangrijke rol spelen
€125.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780128187623
NUR POL002000