Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781853831683 Categorieën: ,
Engels |
1 januari 1994
 | 
0,0 rating
(0)
Recycling and the Politics of Urban Waste
The affluence of western society has given rise to unprecedented quantities of waste, presenting one of the most intractable environmental problems for contemporary society. This book examines recycling and municipal waste management in three major cities: London, New York and Hamburg. A range of political and economic issues are examined to illustrate how any reduction in the size of the waste stream in order to achieve more equitable and environmentally sustainable patterns of resource use is incompatible with the current emphasis in the use of the market for environmental protection. The case studies show how, contrary to the hopes of many environmentalists and policy makers, municipal waste management is moving steadily towards the profitable option of incineration with energy recovery, rather than the recycling of materials or waste reduction at source. The evidence suggests that the achievement of a more sustainable pattern of recycling and waste management policy would demand a fundamental change in public policy, to give government a more active role in environmental protection.
De welvaart van de westerse samenleving heeft geleid tot ongekende hoeveelheden afval, wat een van de meest hardnekkige milieuproblemen voor de hedendaagse samenleving oplevert. Dit boek onderzoekt recycling en gemeentelijk afvalbeheer in drie grote steden: Londen, New York en Hamburg. Een reeks politieke en economische kwesties wordt onder de loep genomen om te illustreren hoe een vermindering van de omvang van de afvalstroom om te komen tot rechtvaardiger en ecologisch duurzamer patronen van hulpbronnengebruik onverenigbaar is met de huidige nadruk op het gebruik van de markt voor milieubescherming. Uit de casestudies blijkt hoe, tegen de hoop van veel milieubeschermers en beleidsmakers in, het beheer van stedelijk afval zich gestaag ontwikkelt in de richting van de winstgevende optie van verbranding met energieterugwinning, in plaats van recycling van materialen of afvalvermindering aan de bron. Het bewijsmateriaal suggereert dat de verwezenlijking van een duurzamer patroon van recycling en afvalbeheer een fundamentele verandering van het overheidsbeleid zou vergen, om de overheid een actievere rol in de milieubescherming te geven.
€42.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781853831683
NUR TEC010020