Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9783428150731 Categorie:
ger |
1 januari 2017
 | 
0,0 rating
(0)
Schutzziel Biodiversität

Die Arbeit liefert einen grundlegenden Beitrag zur rechtlichen Umsetzung des flächenbezogenen Biodiversitätsschutzes. Der Verfasser konkretisiert zunächst den juristischen Biodiversitätsbegriff und leitet aus den Ursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt sowie der Notwendigkeit des Biodiversitätsschutzes ein eigenständiges Schutzkonzept ab. Dieses wird als Leitbild der differenzierten Umweltnutzung zusammengefasst. Es verknüpft das Schutzziel Biodiversität mit den anthropogenen Nutzungen der Umwelt. Anhand dieses Leitbildes wird das nationale Umweltrecht im Hinblick auf die Umsetzung des flächenbezogenen Biodiversitätsschutzes untersucht. Die Analyse fokussiert auf Planungsinstrumente. Es werden bestehende Möglichkeiten zur stärkeren Verankerung des Biodiversitätsschutzes aufgezeigt. Abschließend schlägt der Autor eine anreizorientierte Bodennutzungsplanung vor, um Regelungsdefizite zur Art und Weise der Flächennutzung zu beheben.

 

Het werk levert een fundamentele bijdrage tot de wettelijke uitvoering van gebiedsgebonden bescherming van de biodiversiteit. De auteur onderbouwt eerst het juridische begrip biodiversiteit en leidt een zelfstandig beschermingsconcept af uit de oorzaken van de achteruitgang van de biologische diversiteit en de noodzaak van bescherming van de biodiversiteit. Dit wordt samengevat als het leidende beginsel van gedifferentieerd milieugebruik. Het legt een verband tussen de instandhoudingsdoelstelling van biodiversiteit en het antropogene gebruik van het milieu. Op basis van dit model wordt de nationale milieuwetgeving onderzocht met betrekking tot de uitvoering van gebiedsgerichte bescherming van de biodiversiteit. De analyse is toegespitst op planningsinstrumenten. Bestaande mogelijkheden voor een sterkere verankering van de bescherming van de biodiversiteit worden in kaart gebracht. Tenslotte stelt de auteur een op stimulansen gerichte ruimtelijke ordening voor om de tekortkomingen in de regelgeving betreffende het gebruik van grond te verhelpen.

€100.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal ger
Gewicht 572 gr
Afmetingen 233 X 156 X 22
ISBN 9783428150731
NUR 828