Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0
Artikelnummer: 9781857434965 Categorieën: , ,
eng |
1 januari 2009
The Politics of Climate Change

Climate change is a defining issue in contemporary life. Since the Industrial Revolution, heavy reliance on carbon-based sources for energy in industry and society has contributed to substantial changes in the climate, indicated by increases in temperature and sea level rise.

In the last three decades, concerns regarding human contributions to climate change have moved from obscure scientific inquiries to the fore of science, politics, policy and practices at many levels. From local adaptation strategies to international treaty negotiation, ‘the politics of climate change’ is as pervasive, vital and contested as it has ever been.

On the cusp of a new commitment to international co-operation to rein in greenhouse gas emissions, this essential book intervenes to help understand and engage with the dynamic and compelling ‘Politics of Climate Change’.

This edited collection draws on a vast array of experience, expertise and perspectives, with authors with backgrounds in climate science, geography, environmental studies, biology, sociology, political science, psychology and philosophy. This reflects the contemporary conditions where the politics of climate change permeates and penetrates all facets of our shared lives and livelihoods.

Chapters include the Politics of Climate Science, History of Climate Policy, the Cultural Politics of Climate Change: Interactions in the Spaces of Everyday, the Politics of Interstate Climate Negotiations, the Politics of the Carbon Economy, and Addressing Inequality.

An A – Z glossary of key terms offers additional information in dictionary format, with entries on topics including Carbon tax, Stabilization, Renewable technologies and the World Meteorological Organization.

A section of Maps offers a visual overview of the effects of environmental change.

 

Klimaatverandering is een bepalende factor in het hedendaagse leven. Sinds de industriële revolutie heeft de sterke afhankelijkheid van koolstofhoudende energiebronnen in de industrie en de samenleving bijgedragen tot aanzienlijke veranderingen in het klimaat, die tot uiting komen in temperatuurstijgingen en een stijging van de zeespiegel.

In de afgelopen drie decennia is de bezorgdheid over de menselijke bijdrage aan de klimaatverandering verschoven van obscure wetenschappelijke onderzoeken naar de voorgrond van wetenschap, politiek, beleid en praktijken op vele niveaus. Van plaatselijke aanpassingsstrategieën tot internationale verdragsonderhandelingen, ‘de politiek van klimaatverandering’ is nog nooit zo alomtegenwoordig, vitaal en omstreden geweest als nu.

Op de drempel van een nieuwe verbintenis tot internationale samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, helpt dit essentiële boek om de dynamische en meeslepende ‘politiek van klimaatverandering’ te begrijpen en ermee om te gaan.

Deze bundel put uit een breed scala aan ervaring, expertise en perspectieven, met auteurs met achtergronden in klimaatwetenschappen, geografie, milieustudies, biologie, sociologie, politieke wetenschappen, psychologie en filosofie. Dit weerspiegelt de hedendaagse omstandigheden waarin de politiek van klimaatverandering doordringt in alle facetten van ons gemeenschappelijk leven en levensonderhoud.

Tot de hoofdstukken behoren de politiek van de klimaatwetenschap, de geschiedenis van het klimaatbeleid, de cultuurpolitiek van klimaatverandering: Interacties in de ruimten van het alledaagse, de politiek van interstatelijke klimaatonderhandelingen, de politiek van de koolstofeconomie, en Het aanpakken van ongelijkheid.

Een A – Z glossarium van sleuteltermen biedt aanvullende informatie in woordenboekformaat, met ingangen op onderwerpen als Koolstofbelasting, Stabilisatie, Hernieuwbare technologieën en de Wereld Meteorologische Organisatie.

Een deel met kaarten biedt een visueel overzicht van de effecten van milieuveranderingen.

€266.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781857434965
NUR SCI092000
Type Boek BB