Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9783954049806 Categorieën: ,
ger |
1 januari 2015
 | 
0,0 rating
(0)
Waste-to-Resources 2015. 6. Internationale Tagung MBA, Sortierung und Recycling

The Sugarcane Industry in Brazil is responsible for generation of different types of organic wastes. Bagasse and small share of straw have already been used as solid fuel in co-generation systems in general. Meanwhile, there are other kinds of by-products, as filter cake and vinasse, which have been completely unused from the energy point of view. The idea of converting such unused wastes into additional energy is gaining attention, especially driven by some Government commitments on increasing the renewable energy generation combined with
the reduction of carbon dioxide emissions.
The anaerobic digestion process is able to contribute with additional renewable energy production, in the form of electricity from biogas or even biomethane, keeping meanwhile the current practice of recycling the nutrients contained in these wastes on the sugarcane fields. However, for a successful application in industrial scale, the anaerobic digestion process must be carefully evaluated in terms of selection of appropriate inoculum, process kinetics, and plant design, among other aspects.

 

De suikerrietindustrie in Brazilië is verantwoordelijk voor de productie van verschillende soorten organisch afval. Bagasse en een klein deel van het stro zijn reeds gebruikt als vaste brandstof in warmtekrachtkoppelingssystemen in het algemeen. Ondertussen zijn er andere soorten bijproducten, zoals filterkoek en vinasse, die vanuit energieoogpunt volledig ongebruikt zijn gebleven. Het idee om dergelijke ongebruikte afvalstoffen om te zetten in extra energie krijgt steeds meer aandacht, met name onder impuls van bepaalde regeringsverbintenissen om de opwekking van hernieuwbare energie te verhogen in combinatie met
de vermindering van de uitstoot van kooldioxide.
Het anaërobe gistingsproces kan bijdragen tot de productie van extra hernieuwbare energie, in de vorm van elektriciteit uit biogas of zelfs biomethaan, waarbij ondertussen de huidige praktijk van recycling van de voedingsstoffen in dit afval op de suikerrietvelden wordt voortgezet. Voor een succesvolle toepassing op industriële schaal moet het anaerobe-vergistingsproces echter zorgvuldig worden geëvalueerd, onder meer wat betreft de keuze van het geschikte inoculum, de proceskinetiek en het ontwerp van de installatie.

€80.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 10 dagen
Taal ger
Gewicht 695 gr
Afmetingen 211 X 146 X 40
ISBN 9783954049806
NUR 945