Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Green Deal Autodelen II

In de toekomst hangt onze mobiliteit mogelijk steeds minder af van het particuliere autobezit. De deeleconomie speelt hier een grote rol in. Die moet niet alleen voor verduurzaming van het vervoer zorgen, maar ook voor een grote betrouwbaarheid. Een burger moet toegang hebben tot een vervoermiddel, als hij er een nodig heeft.

Green Deal 4 oktober 2018

Kamerstuk: overig

Kamerstuk: overig

In de Green Deal Autodelen I hebben 42 partners gewerkt aan verdere ontwikkeling van autodelen. Het streefaantal van 100.000 deelauto’s bleek te ambitieus. Wel is het aantal deelauto’s fors gegroeid. Echter, groei van het aantal deelauto’s alleen is niet voldoende, ook groei van het aantal gebruikers is nodig.

In Green Deal Autodelen II haken partijen aan bij het Klimaatakkoord. Minder auto’s en minder autogebruik betekent minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit. Hiervoor is nodig dat mensen hun gedrag aanpassen. Een sectorbrede aanpak blijkt hierbij noodzakelijk. Autodelen wordt bekender door een gezamenlijke afstemming en het versterken van acties.

Resultaten Green Deal

Partijen willen:

 • dat bedrijven, overheden en burgers maximaal gaan gebruikmaken van de mogelijkheden van autodelen.

 • dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s.

 • dat het aantal parkeerplaatsen vermindert waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.

De Green Deal kan een CO2-reductie opleveren van 8 tot 13% per autodeler.

Einddatum 31 oktober 2021.

Inzet en acties partijen

 • Partijen werken samen in verschillende samenstellingen om autodelen te bevorderen aan de hand van 9 thema’s.

 • Uitvoering van de aanbevelingen zoals die zijn geformuleerd in de Rode Loper voor autodelen, versie gemeenten. Door: Gemeente Arnhem, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle en RMO.

 • De kennis die beschikbaar is op de kennisbank Autodelen.info verspreiden onder gemeenten. Door: Amber, Buurauto, Greenwheels, GoodMoovs, Emodz, Juuve, Witkar, MobielRijden.Software, KAV Autoverhuur, ConnectCar, Studentcar, POP-UP-CAR, PrivateShare, Provincie Drenthe, Multilease, OnzeAuto, SnappCar, Stapp.in, Terberg Leasing en MyWheels.

 • Relevante resultaten uit eigen klantenonderzoek delen met andere partijen. Door: Amber, Buurauto, GoodMoovs, SnappCar, Greenwheels, Juuve, Multilease, OnzeAuto, SnappCar, Stapp.in, Terberg Leasing en MyWheels.

 • Onderzoeksvragen uitzetten in hun eigen klantenonderzoek en de resultaten hieruit delen met de andere partijen. Door: Buurauto, Greenwheels, SnappCar, GoodMoovs, Juuve, OnzeAuto, Terberg Leasing en MyWheels.

 • Uitwisseling van data met Kennisplatform CROW voor de monitoring van het behalen van de doelen en afspraken maken over de manier waarop. Door: Amber, Buurauto, Greenwheels, GoodMoovs, Juuve, Witkar, MobielRijden.Software, KAV Autoverhuur, ConnectCar, Studentcar, POP-UP-CAR, PrivateShare, OnzeAuto, SnappCar, Stapp.in, Terberg Leasing en MyWheels.

 • Bijeenkomsten van deze deal faciliteren. Door: Advier, Amber, Buurauto, Greenwheels, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, Emodz, Juuve, EZK, IenW, Multilease, RMO, Sixt, SnappCar, Stapp.in, Sweco, Terberg Leasing en WeGo.

 • Kennis bundelen en delen van business cases en best practices. Door: Advier, Amber, Buurauto, Greenwheels, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, Emodz, Juuve, Provincie Drenthe, Witkar, MobielRijden.Software, KAV Autoverhuur, ConnectCar, Studentcar, POP-UP-CAR, PrivateShare, Multilease, NEPROM, OnzeAuto, RMO, Sixt, SnappCar, Stapp.in, Natuur & Milieu, Sweco, Terberg Leasing, GNMI, VGA, Autodelen.net, WeGo, MyWheels en Rijksoverheid.

 • Autodelen promoten door onder meer deelname aan evenementen en online promotieacties voor zakelijke eindgebruikers. Door: Buurauto, Greenwheels, Gemeente Delft, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, Emodz, Provincie Drenthe, Witkar, MobielRijden.Software, KAV Autoverhuur, ConnectCar, Studentcar, POP-UP-CAR, PrivateShare, Sixt, Natuur & Milieu, RMO, Sweco, Terberg Leasing, VGA, Autodelen.net, WeGo, MyWheels en Rijksoverheid.

 • De dialoog blijven voeren over autodelen in gemeenten. Door: Advier, Amber, Buurauto, Greenwheels, Gemeente Arnhem, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, GoodMoovs, Emodz, Juuve, Witkar, MobielRijden.Software, KAV Autoverhuur, ConnectCar, Studentcar, POP-UP-CAR, PrivateShare, OnzeAuto, RMO, SnappCar, Sweco, Terberg Leasing, GNMI, WeGo en MyWheels.

 • Partijen zetten zich gezamenlijk in om autodelen te bevorderen, de bekendheid te vergroten, drempels voor eindgebruikers te verlagen, stimuleren van een consistent gemeentelijk beleid voor autodelen, gesprekken met verzekeraars voor verdere ontwikkeling van verzekeringsproducten.

 • De Rijksoverheid voert aanbevelingen uit zoals geformuleerd in de Rode Loper voor autodelen, versie Rijksoverheid; inventariseert barrières en belemmeringen in regelgeving en ontwikkelt en voert beleidsexperimenten uit.

Bijlagen

Tekst Green Deal Autodelen II

Green Deal Autodelen II Fact Sheet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter