Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

 

In het Klimaatakkoord zijn door de Mobiliteitstafel afspraken gemaakt over duurzame mobiliteit. Hierin zijn punten opgenomen over elektrificatie van vervoer, bereikbaarheid, toegankelijkheid, emissiereductie, enzovoort. Naast deze oplossingen wordt ook deelmobiliteit besproken. Hieruit is onder andere de Green Deal Autodelen II voortgekomen, waarin publieke en private organisaties tot eind 2021 drie jaar lang hebben samengewerkt. De Green Deal Autodelen II had als doel om de mobiliteitsbehoefte van meer bedrijven, burgers en overheden in te vullen op een manier die maximaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden.

Deelmobiliteit betekent het delen van transportmiddelen tussen gebruikers, dan wel tegelijk of na elkaar. Deelmobiliteit biedt gebruikers op korte termijn toegang tot een van de vervoersmiddelen wanneer dat voor de gebruiker nodig is. Voorbeelden hiervan zijn openbaar vervoer en deelvoertuigen (auto’s, fietsen, scooters). De voordelen van deelmobiliteit werken door op drie niveaus: mondiaal, regionaal en lokaal.

Minder met de (eigen) auto, minder CO2

Op mondiaal niveau draagt deelmobiliteit aan het terugdringen van de CO2­-uitstoot. De transportsector is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de CO2­-uitstoot. Van de transportemissies is ongeveer 45% te herleiden naar passagiersvoertuigen, zoals auto’s (zie ook deze infographic). Door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld deelauto’s gaan consumenten minder snel over op het kopen van een eigen auto, waardoor niet alleen het aantal reisbewegingen met de auto vermindert, maar ook het aantal auto’s dat nodig is – wat de uitstoot van het productieproces en het delven van grondstoffen weer ten goede komt. Wanneer mensen al wel een eigen auto hebben, is de gedragsverandering wat lastiger, zoals te lezen in dit rapport van het CROW.

Bereikbaarheid, minder files en meer groen

Door deelmobiliteit beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld in de buurt van treinstations, wordt de beweegradius van consumenten vergroot. Hierdoor worden locaties bereikbaar die anders alleen goed bereikbaar zijn met een (eigen) auto. Regionaal betekent dit dus betere bereikbaarheid en eventueel – als gebruikers daadwerkelijk afstand doen van hun eigen auto – ook minder filevorming en opstoppingen op de openbare weg.

Op lokaal niveau kan deelmobiliteit leiden tot een herinrichting van de openbare ruimte. Als er meer gebruik wordt gemaakt van deelauto’s, kan het aantal parkeerplaatsen omlaag waardoor er meer ruimte vrijkomt voor bijvoorbeeld meer groen en andere klimaatadaptatieve projecten.

Als gemeente is het soms lastig om beleid te maken op het gebied van deelmobiliteit, omdat het succes hiervan nauw samenhangt met de leefstijl van bewoners, de kosten van deelmobiliteit, de zekerheid en het gemak van de deelmobiliteitsoplossing. Zie hierover ook het whitepaper ‘Deelmobiliteit: een gebiedsopgave’. Maar hoe maak je als gemeente slim beleid op deelmobiliteit? Waar moet je rekening mee houden en wat zijn bijkomende voordelen? Zie daarvoor ook deze video.

MaaS

Een belangrijk middel om deelmobiliteit te faciliteren is Mobility as a Service, ook wel MaaS genoemd. MaaS wordt op vele manieren gedefinieerd. Eén daarvan is: ‘een app die multimodaal reizen faciliteert’. Reizigers stappen van de ene vervoerwijze over op de andere, bijvoorbeeld: vanuit huis met de fiets naar het station, dan met de trein naar een ander station en vervolgens met de bus naar het werk (bron: Wageningen University & Research).

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom deelmobiliteit, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.