Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Kamerbrief over klimaatbeleid zeevaart

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het klimaatbeleid voor de zeevaart.

29 november 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte voorzitter,

Op 22 november 2021 is uw Kamer geïnformeerd over het klimaatbeleid voor de zeevaart. Bij die gelegenheid is toegezegd uw Kamer voortaan jaarlijks op de hoogte te stellen van de voortgang. Zoals in de brief van 22 november 2021 is benadrukt wil het kabinet toewerken naar een klimaatneutrale zeevaart in 2050. Nederland kan en wil internationaal tot de koplopers behoren om de verduurzamingsopgave in de zeevaart te realiseren. In het beleidsprogramma van het ministerie van IenW is dit nader toegelicht. Gezien het internationale karakter van de zeevaart is daarvoor primair de inzet in de EU en in IMO4 bepalend.

Het kabinet zet voor deze opgave in op drie sporen: 1) de transitie naar duurzame energiedragers, 2) het stimuleren van investeringen in innovatie en ontwikkeling en 3) marktgerichte maatregelen. Middels deze brief ga ik in op de stand van zaken. In de Europese en mondiale afspraken is de inzet vooral gericht op spoor 1 en 3. In de nationale inzet heeft ook spoor 2 een prominente plaats.

Lees verder

Lees hier de gehele Kamerbrief over klimaatbeleid zeevaart

Bijlagen

Fit for 55 and 2030 milestones for maritime shipping

Beslisnota bij Kamerbrief over klimaatbeleid zeevaart

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter