Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Aan de slag achter de voordeur

Energiebank Nederland, NVDE, Milieu Centraal en Energie Samen slaan de handen ineen om versneld energiebesparing te realiseren. Dit doen we onder anderen door de inzet van meer energiecoaches en energieklussers bij bewoners. Het ministerie van BZK draagt bij vanuit de energiebespaarcoalitie.

Energie Samen 26 oktober 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Onze doelstellingen zijn om 1.000 energiecoaches op te leiden en 50.000 huishouden te hebben geholpen met energiebesparing. Om deze doelstellingen te bereiken gaan we ons focussen op de volgende activiteiten:

Vergroten van de bekendheid van energiecoaches

Voor bewoners worden energiecoaches makkelijker vindbaar. Op de website van Milieu Centraal komt een ‘vind je energiecoach module’ die de bewoner verbindt aan een lokaal initiatief die energiecoaches aanbiedt.

Ook gemeenten gaan benaderd en geïnformeerd worden over de aanpak met energiecoaches. Verantwoordelijke voor energietransitie binnen gemeenten kunnen een reeks van drie webinars volgen over de aanpak energiecoach. Meer informatie over deze webinars kan je vinden op de site van Energie Samen.

Verhogen van aantal energiecoaches

In de komende periode worden er versneld meer energiecoaches opgeleid. De samenwerkingspartners maken gezamenlijk een wervingspitch en gaan actief in hun netwerken werven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werknemers van ministeries, provincies, gemeenten of energiebedrijven die worden opgeleid tot energiecoach.

Vergroten kwaliteit en impact energiecoaches

Energie Samen|HOOM ontwikkelt een compleet trainingshuis met een modulair trainingsaanbod inclusief certificering voor energiecoaches voor woninghuurders en woningeigenaren en energieklussers.

Ondersteunende tooling

Het Hoomdossier wordt doorontwikkeld en energiecoaches en woningeigenaren krijgen hulp bij het maken en vastleggen van een verduurzamingsplan voor de eigen of gehuurde woning. Lokale initiatieven gebruiken het Hoomdossier voor de opvolging en monitoring van de gevoerde gesprekken met bewoners. Op het community platform kunnen energiecoaches en coördinatoren van de energiecoöperaties elkaar helpen om bewoners verder te helpen bij het verduurzamen van de woning en het verlagen van het energieverbruik en de energierekening.

Versterken en groei van lokale aanpakken

Steeds meer gemeenten kiezen voor een lokale niet commerciële aanpak in samenwerking met lokale energiecoöperaties, stichtingen of energiebanken.

Reden is dat energiecoaches achter de voordeur bij bewoners komen en zo veel meer impact op het gebied van energiebesparing realiseren. Het gaat immers tegelijkertijd om maatregelen en gedragsverandering.

Zo’n lokale aanpak wordt steeds vaker door gemeenten gefinancierd uit diverse programma’s zoals RREW en Energiearmoede. In de komende periode willen we, met steun van de gemeenten, meer energiebanken oprichten en meer energieklussers opleiden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter